Pastorałka dla Polish News

 

Pod koniec miesiąca stycznia, Redakcja Polish News, została zaproszona na koncert pastorałek, który wykonywał zespół studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Skarżysku – Kamiennej.

Pastoralis
Pastorałki, czyli inaczej mówiąc pastoralis, tłumaczy się jako utwór typowo pasterski. Jest to rodzaj dramatyzowanej kolędy, która niegdyś wykonywana była przez wędrownych muzyków i żaków. W niej to, religijna tematyka bożonarodzeniowa poszerzona została o warstwę obyczajową, dotyczącą pasterzy i ich codziennego życia. Dzieje się tak dlatego, iż właśnie pasterzom jako pierwszym ukazali się aniołowie, zwiastując im narodzenie Króla Królów i Pana Panów.


Treść ludowej pieśni

Pastorałka, to inaczej mówiąc pieśń religijna, o wesołym charakterze i wydźwięku kulturowym. Zazwyczaj, jest utrzymana w tonie sielankowym, ale zawsze jest ona związana z tematyką Bożego Narodzenia. Wprowadza nas ona często na wątek pasterski. Taki styl pastorałek, w naszym kraju, zaczął się rozpowszechniać szczególnie od XVII wieku. Pastorałek raczej nie powinno wykonywać się, podczas katolickiej liturgii mszalnej. Jak czytamy w opisach dziejowych Eweliny Jędrzejczykowej, pastorałki mają mały wydźwięk teologiczny.

Najpiękniejsze pastorałki dla naszej Polonii

-Najpiękniejsze pastorałki usłyszała na wspomnianym koncercie Polonia Amerykańska. Piękne ich wykonanie oraz urocze stroje jakie posiadali śpiewacy, dopełniły całego przedstawienia- wtrąca Anna Trebczyk.

Polish News, dziękuje za zaproszenie na takowy występ.

Ewa Michałowska- Walkiewicz
[email protected]