Poczta Polska wydała znaczek „Rok Rzeki Wisły”

Sejm Rzeczpospolitej Polskiej 2017 rok ogłosił Rokiem Rzeki Wisły. Z tej okazji Poczta Polska 30 stycznia wprowadziła do obiegu znaczek wraz z kopertą FDC (Pierwszego Dnia Obiegu) i datownikiem.

Przypadająca w tym roku 550. rocznica Pierwszego Wolnego Flisu oraz idea środowisk związanych z tradycyjnym żeglowaniem po Wiśle promująca historyczne, naturalne, kulturowe i turystyczne walory rzeki to tylko kilka z powodów ogłoszenia 2017 Rokiem Rzeki Wisły. Poczta Polska emisją filatelistyczną „Rok Rzeki Wisły” włącza się w tę ideę. Uroki rzeki przedstawiła na znaczku autorka projektu Agnieszka Sancewicz. Przepływającą przez nasz kraj rzeka, wznoszące się i opadające fale, których odbija się światło, nadają jej żywego charakteru. Jej piękno doskonale opisuje umieszczony na kopercie FDC fragment utworu Janusza Korczaka „Spowiedź motyla”. Znaczek został wydany w nakładzie 160 tys. sztuk.

To i inne wydawnictwa Poczty Polskiej można nabyć w wyznaczonych placówkach Poczty Polskiej i sklepie internetowym: http://www.filatelistyka.poczta-polska.pl
Marek Kłosiński „Masters”