Podhalanie w Chicago godnie uczcili “Memorial Day”

 W dniu 30 maja 2016r na cmentarzu Zmartwychwstania Pańskiego w Justice, została odprawiona Msza św. z okazji Memorial Day.

Memorial Day- to Narodowe Święto USA, obchodzone w ostatni poniedziałek maja, które ma na celu upamiętnienie amerykańskich żołnierzy, którzy zginęli podczas odbywania służby wojskowej.

W roku 2000 przyjęto rezolucję, która zachęca, aby o 15:00 (3:00pm) lokalnego czasu każdy Amerykanin zatrzymał się na chwilę i w ciszy oddał hołd poległym. 

Rycerze Kolumba

Mszę św. celebrował Arcybiskup Blase J. Cupich w asyście wielu księży, m.in. polskiego ksiądza, Mareka Smółki. Na zakończenie Mszy oddano poległym hołd grając “Taps” na trąbce.

Po Mszy św. dokonano poświęcenie pomnika Papieża Świętego Jana Pawła II, przez Arcybiskupa Blase J. Cupich.

Pomnik zamówiony przez Catholic Cemeteries of the Archdiocese of Chicago w roku 2013 , a zaprojektowała go p. Teresa Clark z firmy Clark Design.

Statuła wykonana z brązu, 20-stopowa, została osadzona na wysokim na 6 stóp i 10 cali cokole z amerykańskiego czarnego granitu i waży około 8,000 funtów, a granitowy cokół – 86,000 funtów.
Całość prac nad pomnikiem, który powstał w Crucible Foundry w Norman, Oklahoma, zajęło ponad 52 miesiące.

 Pomnik Papieża Świętego Jana Pawła II, jest zamieszczony na Cmentarzu na miejscu # 29 Justice IL

W 1969 i w 1976, zanim został Papieżem Jan Paweł II, Karol Wojtyła, Biskup Krakowa, odwiedził Cmentarz Zmartwychwstania w Justice, Il. W 1969r, Kardynał odwiedził Cmentarz Zmartwychwstania aby zobaczyć i poświęcić sekcję Polskiego Milenia dedykowaną 1000-leciu Chrześcijaństwa w Polsce (966-1966).

Kardynał Wojtyła odwiedził Cmentarz ponownie w 1976 roku wraz z piętnastoma innymi Biskupami Katolickimi z Polski. Tym razem zawitał w Mauzoleum Zmartwychwstania, gdzie na pierwszym piętrze znajduje się historia polskiego chrześcijaństwa w Ameryce.

Z powodu silnych powiązań z Polonią w Archidiecezji Chicagowskiej, w 1983 roku, kilka lat po tym jak został Papieżem, Mauzoleum zostało wybudowane na Cmentarzu pod wezwaniem Jana Pawła II ku czci Papieża i na pamiątkę Jego wizyty w Archiediecezjii w 1979 roku w Chicago. Do dziś na ścianach tego Mauzoleum znajdują się zdjęcia z tej wizyty.

Jak uhonorować tak ważnego Polaka, ogromnej wiary, który był wiernym sługą Boga i Kościoła jako Papież od 1978 roku do swej śmierci w 2005r. Ojciec Święty został Świętym w 2014 roku?

Jego proces beatyfikacyjny był jednym z najkrótszych w historii Kościoła, rozpoczął się miesiąc po pogrzebie, a zakończył się sześć lat po śmierci, zaś proces kanonizacyjny zakończył się trzy lata po beatyfikacji, dziewięć lat po śmierci papieża.

Modlitwa do Ojca Świętego Jana Pawła II.
O Boże,
Który jest bogaty w
miłosierdzie, a kto chciał,
by Święty Jan Paweł II
powinien prrzewodniczyć jako
papież nad Kościołem
powszechnym, przyznają,
że modlimy poinstruowany
przez swojego nauczania,
możemy otworzyć nasze serca
zbawcza łaska Chrystusa,
jedynym Odkupicielem
ludzkości który żyje i króluje,
Amen.

W uroczystości brali udział Związek Podhaln w Półncej Ameryce, Zarząd Główny w składzie: prezes Józef Cikowski, Helena Studencka – sekr. generalny, Zofia Bobak- wiceprezeska, Zdzisław Dorula -wiceprezes, Józef Zon -skarbnik, Józef Krzystyniak- chorąży, oraz poczty sztandarowe: ZPPA, Koło Kościelisko i Koło Zakopane oraz Rycerze Kolumba i wielu innych.

Tekst i zdjęcia: Anna Zalińska.