Polish News w Muzeum Orła Białego

 Jedną z wizytówek miasta Skarżyska- Kamiennej, jest Muzeum Orła Białego. Jest w nim wiele pamiątek, które świadczą o niezwykłym bohaterstwie i oddaniu się ojczyźnie mieszkańców miasta w okresie dwóch wojen światowych. Można tu znaleźć pamiątki należące do polskiej armii, jak również wiele rzeczy osobistych byłych więźniów i osób represjonowanych, które stanowią niezwykły eksponat muzealny.

 Mundur Aleksandra Pierwochy  d-cy plutonu CKM

Mundur legionisty

Wśród wielu pamiątek muzealnych na uwagę zasługuje mundur Aleksandra Pierwochy, byłego podporucznika polskich legionów marszałka Józefa Piłsudskiego. Podporucznik ten, spoczywa rozstrzelany w dzielnicy miasta Bór, wraz z wieloma członkami organizacji podziemnej Orzeł Biały. Jego mundur, w obawie przed represjami zakopała rodzina pana Aleksandra pod progiem własnego domu. Został on znaleziony podczas jego rozbiórki.

CKM z  II wojny światowej w muzeum Orła Białego w Skarzysku

Pamiątki po heroicznych obrońcach Westerplatte

W muzeum tym, w niedziele i święta, zbiera się wiele grup zwiedzających, a także miłośników historii. Najwięcej pytań wycieczkowiczów, dotyczy pamiątek po Westerplatczykach. Oczywiście w skarżykim muzeum znajduje się takich pamiątek dużo. Wielu żołnierzy z obwodu Kieleckiego, broniło Westerplatte. Wśród takich żołnierzy byli Stanisław Stopiński, Julian Rejmer, Stefan Łuczyński pseudonim Łuk. Pochodzili oni z 4 pułku Piechoty z Kielc. Muzeum posiada dokumenty mówiące o tym, że Stanisław Stopiński, gdy jego oddział zmuszony był poddać się Niemcom, na wyraźny rozkaz majora Henryka Sucharskiego, podał jednemu z agresorów rękę, uważając go za godnego przeciwnika. Stefan Łuczyński, jest darczyńcą wielu ważnych dla muzeum pamiątek. Między innymi, przekazał on swoje rozkazy i meldunki, które otrzymał będąc w sekcji saperskiej w podobwodzie Morwa.

 Organizacja Orzeł Biały

Jedną z najważniejszych organizacji podziemnych, która wypowiedziała sprzeciw zbrojny przeciwko okupantowi niemieckiemu, była już wspomniana organizacja Orzeł Biały. W niej byli Jerzy Choma, Miron Wasilewski, Roman Klimaszewski, Bogusław Ziemski oraz przebywający po wojnie w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kazimierz Lebiadowski, i Franciszek Urban. Panowie Lebiadowski i Urban, byli ofiarodawcami wielu pamiątek do muzeum skarżyskigo. Na uwagę zasługuje fakt, iż musieli oni wyemigrować do USA, gdyż ich nazwiska, wydał Niemcom volksdeutsch Jan Adamski, mieszkający w Skarżysku – Zachodnim. Organizacja ta działała niedługo na terenie skarżyskim, zaraz po denuncjacji rozstrzelano jej członków. Żona pana Romana Klimaszewskiego Helena, ofiarowała do muzeum ręcznik, na którym będący w więzieniu jej mąż Roman, napisał ołówkiem kopiowym…kochana żono, wychowaj syna na dobrego Polaka…

Karabiny i zasobniki CKM

Pamiątki po robotnikach III Rzeszy

Na uwagę zasługują ofiarowane muzeum listy, z robót przymusowych w III Rzeszy, które pisał do rodziny Zbigniew Gordon, po wojnie mieszkający w Chicago, w Stanach Zjednoczonych. Zachowało się wiele fotografii z tamtego okresu, w którym Polacy zmuszeni byli pracować na rzecz swojego okupanta, daleko od walczącej ojczyzny. Ich poniewierka i zły los, zachował się w skarżyskim muzeum, w postaci fotografii i listów, pisanych do rodziny.

Orły i odznaczenia II wojna swiatowa

Walczący o zdobycie masywu górskiego Monte Cassino

Warto jest też wspomnieć, o licznych pamiątkach znajdujących się w skarżyskim muzeum po Marianie Prusie, który u boku Władysława Andersa w 6 Pułku Wojsk Pancernych SKORPION, brał udział w walkach o Monte Cassino.

Pamiątki po partyzantach

W skarżyskim muzeum, są rozliczne eksponaty należące kiedyś do partyzantów ziemi kieleckiej oddziałów Ponurego, Nurta, a także Narbutta. Jednym z ważniejszych eksponatów, jest oprócz broni krótkiej, jest broń przeciwpancerna PIAT. Na uwagę zasługują pociski do PIATÓW. Były one wykonywane z plastiku, który łatwo wybuchał. Używał je oddział Władysława Andersa, a także wiele świętokrzyskich oddziałów partyzanckich. Broń ta w Skarżysku została znaleziona stosunkowo niedawno. Była ona, bowiem porzucona w lesie przez oddziały partyzanckie Antoniego Hedy Szarego, wycofujące się po rozbiciu więzienia kieleckiego.

 Pociski, II wojna światowa

 Ubrania Obozowe  w muzeum OB.

Jak zatem widać, Muzeum Orła Białego w Skarżysku- Kamiennej, jest znakomitą wizytówką miasta. Redakcja portalu amerykańskiego Polish News, dziękuje panu Arturowi Buńko za zaproszenie i możliwość wykonywania zdjęć.

EWA MICHAŁOWSKA- Walkiewicz
[email protected]