Polish News w Warszawie na Wiejskiej

 

Podziwiając stare meble i nowy wystrój

W marcu bieżącego roku, Polish News wybrał się na wycieczkę do Warszawy. Jej celem było podziwianie dawnego wystroju jaki obowiązywał w naszym Sejmie. Przy okazji odwiedzono również tablicę smoleńską upamiętniającą katastrofę z 2010 roku, w której między innymi zginął prezydent RP Lech Kaczyński.

Bez siedziby

W dawnej Polsce, parlament nie posiadał własnej siedziby. Obradował on zazwyczaj w Piotrkowie, z racji centralnego położenia tego miasta w państwie. Posłowie z różnych zakątków naszego kraju, mieli łatwy dostęp do tego miejsca. Później miejscem obrad Sejmu Walnego, były siedziby królewskie na przykład na Wawelu, a od XVI wieku, po przeniesieniu stolicy z Krakowa, były to komnaty Zamku Królewskiego w Warszawie. Dopiero w Polsce odrodzonej po 123 latach niewoli, Sejm Rzeczypospolitej otrzymał własną siedzibę w Warszawie przy ulicy Wiejskiej, gdzie w 1918 roku rozpoczęto adaptację budynku dawnej żeńskiej szkoły średniej.

Od 1919 roku

Już dnia 10 lutego 1919 roku, miał swoje pierwsze obrady w tym gmachu Sejm II Rzeczypospolitej. Jednakże sukcesywnie trwała rozbudowa Sejmu, która zakończyła się w 1935 roku. Wojna, jak nie trudno się domyśleć zniszczyła część dawnych zabudowań sejmowych.

Odbudowa

W latach 1946-1947, wyburzono pozostałości dziewiętnastowiecznych budynków i odbudowano spaloną Salę Posiedzeń. Pracami nad projektem, pobudowania kompleksu sejmowego, zarządzał warszawski architekt Bohdan Pniewski. W latach 1949-1952 powstał na Wiejskiej zespół budynków, których elewacje oblicowano białym piaskowcem. Zespół budynków tych, wpisuje się w stary park sięgający skarpy warszawskiej.

Podziwiając dawne meble

Redakcja Polish News, miała okazję podziwiać stare meble, które stanowiły kiedyś urządzenie gmachu sejmowego. Miała też okazję obejrzeć tablicę pamiątkową, ufundowaną dla upamiętnienia katastrofy z dnia 10 kwietnia 2010 roku.

 Autorka tekstu w Sejmie

Ewa Michałowska – Walkiewicz
[email protected]