Polska pomoc.

 

Żołnierze XIII zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego, oprócz realizacji zadań stricte wojskowych, zaangażowani byli w pomoc organizacjom humanitarnym oraz instytucjom lokalnej administracji rządowej.

 W oparciu o decyzję Ministra Obrony Narodowej (nr 46/MON z dnia 21.02.2013r.) wskazano mienie pozostające w dyspozycji kontyngentu, które zgodnie z opracowanym na tą okoliczność „Harmonogramem przekazywania mienia skarbu państwa na cele charytatywne będącego na wyposażeniu PKW Afganistan” sukcesywnie, od maja do października, trafiło do afgańskich odbiorców. Beneficjentami pomocy były Afghan Community and Health Rehabilitation Organisation, Ministerstwo Sprawiedliwości, Biuro ds. Więziennictwa i Prewencji, Departament Sprawiedliwości, organizacje prowincji Ghazni.

 W czasie naszej zmiany przekazano około 23 000 szt. mienia ze stanu służb logistycznych Narodowego Elementu Wsparcia (NSE). Szefowie poszczególnych służb: infrastruktury – ppłk Witold Zakrzewski, żywnościowej – mjr Robert Ziarkowski, mundurowej i wychowawczej – kpt. Karol Klepacz, wychowania fizycznego i sportu – kpt. Jan Uss oraz logistyki medycznej – chor. Mariola Kacała, po przeprowadzeniu analiz, wytypowali mienie, które następnie przekazano poprzez organizacje humanitarne i instytucje administracji społeczności prowincji Ghazni.

Łącznie przekazano 26 kontenerów mienia, które zostało wykorzystane, między innymi, do doposażenia szkół, budynków administracji publicznej oraz lokalnego więzienia. Dużą pomoc uzyskały regionalne szpitale i ośrodki zdrowia. Nadmienić należy, że sprzęt przekazywany Afgańczykom był w pełni sprawny.

 Niektóre z przedmiotów były fabrycznie nowe. Jednym z wyznaczników mających wpływ na podjęcie decyzji o wpisaniu do harmonogramu przekazywania mienia były koszty transportu do kraju, które przekroczyłyby wartość przekazanego mienia. Tą drogą wytypowano między innymi armaturę sanitarną, meble, ubrania, koce, stroje sportowe, termosy, wyposażenie siłowni i sali ćwiczeń, sprzęt medyczny, rehabilitacyjny oraz sprzęt multimedialny. Umożliwił on poprawę funkcjonowania instytucji będących odbiorcami. Polska pomoc, przeprowadzona przez żołnierzy XIII zmiany, znacznie ułatwi rozwój administracji rządowej oraz obiektów użyteczności publicznej.  

 

Mienie przekazywano podczas 26 akcji pomocowych. Każdy wyjazd ochraniany był przez żołnierzy Taktycznych Zespołów Bojowych. Koordynowaniem zadań zajmowali się przedstawiciele Grupy Współpracy Cywilno-Wojskowej (CIMIC) dowodzącej przez mjr. Tomasza Kowala.

Duże zaangażowanie w dopięcie wszystkich szczegółów włożył specjalista grupy CIMIC kpt. Paweł Wyka, nieodzowna była również pomoc ze strony Sekcji Współpracy Cywilno – Wojskowej Sztabu Polskich Sił Zadaniowych w osobie por. Katarzyny Szczęsnej. Z ramienia NSE dowodzonego przez ppłk Macieja Mikielskiego planowaniem i koordynowaniem akcji przekazania mienia na cele humanitarne zajmowali się żołnierze sekcji planowania mjr Robert Szpądrowski i chor. Zbigniew Nowacki.

 Efekty, jakie zostały osiągnięte poprzez przekazanie mienia instytucjom afgańskim dały wiele satysfakcji żołnierzom organizującym i zabezpieczającym akcje. Cieszy nas świadomość, że mogliśmy pomóc mieszkańcom prowincji Ghazni.

 Tekst: mjr Dariusz Osowski

Zdjęcia: PKW Afganistan