Polska znowu lekceważy środowiskowe dyrektywy unijne

 

Wczoraj (24.11.2011) Komisja Europejska oficjalnie poinformowała o wszczęciu przeciwko Polsce postępowania w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej z powodu braku transpozycji do prawa krajowego dwóch bardzo ważnych aktów prawa unijnego. Sankcje karne z tego tytułu mogą wynieść blisko 100 mln zł rocznie.

 

Polska była zobowiązana do połowy ubiegłego roku do wdrożenia dwóch dyrektyw europejskich. Dyrektywy 2008/50/WE dotyczącej jakości powietrza ustanawiającej dopuszczalne normy i terminy ich wdrożenia oraz dyrektywy 2008/56/WE  dot. opracowania strategii ochrony swoich mórz.

 

Ponadto, Polska została również ostrzeżona o możliwości wniesienia dodatkowej sprawy w związku z opracowaniem złych programów działań dot. obszarów podatnych na zanieczyszczenia azotanami i niepełnej implementacji prawa europejskiego obowiązującego Polskę od 2004 r. (dyrektywa 91/676/EWG).

 

Szacuje się, że poziom zanieczyszczenia powietrza przez drobne pyły (tzw. PM2,5) jest przyczyną skrócenia życia Europejczyka o ok. 1 rok powodując prawie 400 tysięcy przedwczesnych zgonów. Należy przypuszczać, że średnia dla Polski jest znacznie wyższa, ponieważ stanowimy epicentrum tych zanieczyszczeń w Europie. Dla 46 stref naszego kraju w 28 występują groźne przekroczenia, a dla 16 stref są one permanentne. Obniżenie zanieczyszczeń do dopuszczalnych poziomów będzie dla Polski znacznie kosztowniejsze niż np. tzw. „pakiet klimatyczny” będący dla większości polityków i rządu, synonimem destrukcji gospodarczej w Polsce, a praca całego rządu koncentruje się wyłącznie na ograniczaniu emisji gazów cieplarnianych.

 

Także niskiej świadomości społecznej należy przypisać dotychczasowy brak roszczeń odszkodowawczych obywateli z tytułu szkód na zdrowiu w związku z lekceważeniem w Polsce prawa europejskiego o czym świadczą wszczynane postępowania karne w Trybunale

Sprawiedliwości.

www.bcc.org.pl