Powódź w Polsce

Pwodz

 

  

Pwodz Powódź w tym roku to wylew rzek Polski południowej wskutek niespodziewanie obfitych opadów, nie tyle długotrwałych ile wielkiej ilości. Dlaczego wezbrały dopływy głównych rzek kraju, Odry i Wisly? Czy tak trudno bylo przewidzieć tragedię, gdy wstrzymany został w 2008 roku, program „Wisła”?

Celem tego programu była naprawa stanu zabezpieczeń cieków wodnych całej południowej częsci kraju,  a w zasadzie od Koszyc  – we współpracy ze Słowacją, do Plocka, tak, aby w przypadku wzmożonych opadów nie powtórzyła się sytuacja w 1997 roku, gdy cały Dolny Śląsk zniknął pod wodą.

 

Tym razem cierpią mieszkańcy nie tylko Dolnego Śląska ale także Malopolski, Podkarpackiego oraz Świętokrzyskiego. Ludzie nie nadążają ratować dobytku gdyż muszą ratować swoich bliskich a często i własne życie. Premier odwiedza powodzian, wzywa do udzielania pomocy, do wzajemnej współpracy. Ministrowie przygotowują projekty programów, być moze otrzymamy wiadomośc o pomocy unijnej ale czy wystarczy dla wszystkich poszkodowanych? Czy kolejny raz nie zdążymy przed żywiołem… 

 

 

Kraków w czasie powodzi – maj 2010

 

Zdjęcia:  Artur Turyna – http://www.wawel.net/wisla-powodz-maj-2010.htm

 

Portal internetowy „KRAKÓW WCZORAJ I DZIŚ”

www.wawel.net