Prezydent wręczył odznaczenia na Zamku Królewskim

Maj

 

 

 – Chciałem podziękować wszystkim państwu za ich pracę, służbę i że ich osiągnięcia naukowe i artystyczne razem wyznaczają dzisiaj poziom naszych polskich aspiracji marzeń – powiedział Bronisław Komorowski.

Maj
Prezydent dziękował odznaczonym w imieniu całej Polski. – To jest wielki przywilej prezydenta, że może odznaczać i dziękować w imieniu całego narodu, całego państwa polskiego – dodał.


Bronisław Komorowski apelował także, aby „Polacy sami w sobie budowali zdolność do wdzięczności wobec historii i wobec ludzi, którzy tę historię zmienili 220 lat temu, którzy ją zmieniali 22 lata temu i którzy ją dzisiaj tworzą także z myślą o przyszłości kultury polskiej, prawa polskiego i polskich aspiracji”.

 

Prezydent Komorowski podkreślił, że dzień święta majowego to „dzień radosny, ale także dzień skłaniający do refleksji nad historią polskich starań, działań i marzeń o kraju dobrym, nowoczesnym państwie i realizacji naszych narodowych aspiracji i potrzeb”. – To także dobra okazja do refleksji nad dniem dzisiejszym – dodał.


Maj3 – Dlatego warto przypominać nie tylko samo dzieło Konstytucji 3 Maja. Warto przypominać także to wszystko, co złożyło się na klimat w ówczesnej Polsce, sprzed 220 lat, na to, że konstytucja mogła mieć miejsce – mówił prezydent Komorowski. – Oprócz zasług Króla Jegomości, zasług żołnierzy, którzy bronili konstytucji na wielu polach bitew, oprócz tych, którzy byli motywowani politycznie, pracowali w Sejmie (…), wiemy, że działali w w określonej rzeczywistości, gdzie naród polski rwał się ku nowoczesnym rozwiązaniom, które często wyprzedzały ducha Oświecenia – zaznaczył prezydent.


Jak mówił, należy pamiętać nie tylko o bezpośrednich autorach Konstytucji 3 Maja, ale również o tym, że „konstytucja była dziełem prawników” i była możliwa „dzięki zaangażowaniu i tworzeniu klimatu wielkich aspiracji kulturalnych”.


– Dlatego bardzo chciałem, aby przy okazji święta trzeciomajowego wyróżnić najwyższymi odznaczeniami w państwie i tych, którzy nas bronią, ale również tych, którzy tworzą współcześnie klimat polskich aspiracji, polskich marzeń o kulturze, o nauce, o prawie polskim – powiedział Bronisław Komorowski. Dziękował więc odznaczonym „za to, że praca, służba, osiągnięcia naukowe i artystyczne, osiągnięcia prawnicze wyznaczają poziom naszych aspiracji i marzeń”.
Według prezydenta, to ważna rzecz, „żebyśmy sami w sobie budowali zdolność do wdzięczności i wobec historii i wobec ludzi, którzy tę historię zmieniali 220 lat temu, zmieniali 22 lata temu i którzy ją dzisiaj tworzą”.
 

Odznaczeni zostali:

 w  uznaniu znamienitych zasług dla rozwoju współczesnej polskiej cywilistyki, za wybitne osiągnięcia w pracy naukowej i znaczący wkład do praktyki stanowienia i stosowania prawa oraz istotny udział w dostosowywaniu polskiego systemu prawnego do prawa Unii Europejskiej


ORDEREM ORŁA BIAŁEGO

 Pan Zbigniew RADWAŃSKI

 

KRZYŻEM WIELKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

 w uznaniu zasług dla niepodległości oraz przemian demokratycznych w Polsce, za zasługi dla kultury polskiej oraz osiągnięcia w pracy twórczej

Pani Julia HARTWIG-MIĘDZYRZECKA

 

  za wybitne zasługi dla kultury narodowej, za osiągnięcia w twórczości artystycznej

Pan Franciszek PIECZKA

 

 w uznaniu wybitnych osiągnięć w pracy naukowo-badawczej w dziedzinie biotechnologii
i genetyki, za działalność dydaktyczną

Pan Wacław SZYBALSKI

 

 KRZYŻEM KOMANDORSKIM Z GWIAZDĄ ORDERU ODRODZENIA POLSKI

 za wybitne osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej i działalności dydaktycznej, za zasługi
na rzecz popularyzacji i rozwoju nauki w Polsce

Pani Magdalena FIKUS 

za wybitne zasługi dla kultury polskiej, za osiągnięcia w twórczości artystycznej oraz działalności pedagogicznej

Pan Jerzy STUHR

 

za wybitne osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej i działalności dydaktycznej, za zasługi
na rzecz popularyzacji i rozwoju nauki w Polsce

Pan Łukasz TURSKI

 

za wybitne zasługi w pracy naukowo-badawczej w dziedzinie nauk medycznych,
za osiągnięcia w działalności społecznej

Pan Jerzy WOY-WOJCIECHOWSKI

 

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

 za wybitne zasługi w działalności na rzecz ochrony zabytków Krakowa, za osiągnięcia

w działalności na rzecz rozwoju muzealnictwa oraz upowszechnianie dziedzictwa narodowego

Pani Zofia GOŁUBIEW

 

za wybitne zasługi w pracy naukowo-badawczej w dziedzinie nauk medycznych,
za osiągnięcia w pracy dydaktycznej i działalności organizacyjnej

Pan Jan GÓRSKI

Pan Jan KULPA

 

za wybitne zasługi w pracy naukowo-badawczej w dziedzinie nauk medycznych,

za osiągnięcia w pracy dydaktycznej i działalności organizacyjnej

Pan Marian REINFUSS

 

za wybitne zasługi w promowaniu i upowszechnianiu kultury żydowskiej, za osiągnięcia
w pracy twórcze i artystycznej

Pani Gołda TENCER-SZURMIEJ

 

za wybitne zasługi w pracy naukowo-badawczej w dziedzinie nauk medycznych,

za osiągnięcia w działalności organizacyjnej

Pan Marian ZEMBALA

 

za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, za osiągnięcia

w upowszechnianiu wiedzy o najnowszej historii Polski

pośmiertnie

Stanisław PŁOSKI

 

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

 za wybitne zasługi dla kultury narodowej, za osiągnięcia w twórczości artystycznej

Pan Krzysztof KRAUZE

 

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

 za wybitne zasługi w pracy naukowo-badawczej w dziedzinie nauk medycznych,

za osiągnięcia w działalności organizacyjnej

 Pani Elżbieta STAROSŁAWSKA

 za zasługi w popularyzowaniu historii znaków narodowych

 ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

 Pani Izabela PROKOPCZUK-RUNOWSKA

 

za dokonany w czasie służby czyn przynoszący szczególną korzyść Wojskom Lądowym,
a wykraczający poza zwykły obowiązek

 WOJSKOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

 ppłk Juliusz TYM.                                                                                                

 

 

(PAP, inf. własna)

www.prezydent.pl