Przypomnijmy naszym rodakom

wieczornica

12 czerwca, o godzinie 16.15 w małym kościółku na Zachodnim miała miejsce wieczornica, poświęcona pamięci księdza profesora Włodzimierza Sedlaka. Przygotowało ją skarżyskie Stowarzyszenie Cicha Sława, z Andrzejem Dąbrowskim na czele.

 

 Aktorami przybliżającymi tę postać związaną z naszym miastem, były dzieci przedszkolne i szkolne. Zatem wychowankowie przedszkola numer 12, przypomnieli zebranym na tej wieczornicy gościom, iż Włodzimierz Sedlak, urodził się dnia 31 października 1911 roku w Sosnowcu. Ta wielka postać, twórca polskiej szkoły bioelektroniki i elektromagnetycznej teorii życia oraz pojęcia wszechpróżni, zmarła w dniu 17 lutego 1993 roku w Radomiu.

wieczornica

Uczniowie Szkoły Podstawowej numer 9, w wierszach i opowiadaniach przypomnieli wszystkim, że w poszukiwaniu pracy, jego rodzina przeniosła się w 1919 roku do miasteczka Suchedniów, które znajduje się obecnie w regionie województwa świętokrzyskiego. Rok później, rodzina Sedlaków, przeprowadziła się do pobliskiego Skarżyska- Kamiennej, gdzie młody Włodzimierz, uczęszczał do gimnazjum matematyczno-przyrodniczego, które z czasem zostało przekształcone w II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza.

 uczniowie

W szkole tej Sedlak, zdaje egzamin maturalny, a następnie wstępuje do Seminarium Duchownego w Sandomierzu. Tam też w roku 1935, otrzymuje święcenia kapłańskie. Jako ksiądz, Włodzimierz Sedlak podjął pracę prefekta w Ćmielowie, a następnie w Siennie, gdzie podczas okupacji hitlerowskiej prowadził tajne nauczanie młodzieży szkół podstawowych i średnich.

Uczniowie Gimnazjum numer 3 z naszego miasta, swoim występem oznajmiły zebranym widzom wieczornicy, iż tuż po wojnie Włodzimierz Sedlak podjął studia na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, gdzie uzyskał w roku 1946 dyplom magistra antropologii, a cztery lata później pedagogiki.

 goscie

W roku 1951, otrzymał on na tym samym uniwersytecie stopień doktora, za rozprawę noszącą tytuł: „Zmienność organizmu jako podstawa biologiczna wychowania”.

W 1952 roku, Sedlak przeniósł się do Radomia i rozpoczął pracę na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W roku 1966, uzyskał stopień doktora habilitowanego z biologii teoretycznej za rozprawę zatytułowaną „Możliwość odtworzenia początków ewolucji organicznej na podstawie komponenta krzemowego”.

 Dzięki licealistom III LO, mieliśmy się okazję dowiedzieć, że postać księdza Sedlaka, związana z naszym miastem była naukowcem, którego działalność obejmowała wiele różnych dyscyplin: bioelektronikę, geologię oraz paleontologię. Prowadził on także szeroko zakrojoną działalność badawczą, którą rozpoczął tuż po ukończeniu studiów. Dotyczyła ona procesów wytopnych, mających miejsce w prymitywnych dymarkach, jakie były prowadzone w Górach Świętokrzyskich. Pracując nad wspomnianym zagadnieniem, odkrył on fyllit oraz warstwę fauny kambryjskiej, znajdującą się we wspomnianym paśmie gór.

 sekula Należy w tym miejscu podkreślić, iż oprawił muzycznie ten piękny występ Tomasz Sekuła, nauczyciel muzyki Gimnazjum numer 3. Warto jest przypomnieć o takich wielkich Polakach rodakom z naszego kraju, jak też i naszej drogiej i niezapomnianej POLONII mieszkającej w Chicago.

 

Ewa Michałowska – Walkiewicz