„To niekompetencja lub manipulacja” – komentarz FPZ do konferencji prasowej premiera

Hippocrates

 

 

 Hippocrates  Premier albo nie do końca rozumie o co chodzi lekarzom, albo wykazuje się złą wolą wynikającą z urażonej ambicji. Jesteśmy zdziwieni słowami Donalda Tuska. Pomniejszanie problemu do kwestii wygody lekarza, jest próbą przykrycia 10 lat nieudolności w budowaniu sytemu ubezpieczeniowego. Chciałbym syntetycznie, w punktach, wskazać najważniejsze elementy jego wystąpienia.

 

 1. Premier winą za skutki protestu obarcza lekarzy. Lekarze, którzy złamali prawo zostaną ukarani – powiedział w kontekście skarg pacjentów. 

 – Donald Tusk powinien obarczyć winą za bałagan w służbie zdrowia, polityków, którzy od lat nie podołali zadaniu stworzenia systemu weryfikacji ubezpieczeń. Zdecydowana większość kar nałożonych na lekarzy w związku z niezasadną refundacją wynika z niejasnych przepisów dotyczących ordynacji leków i nie była wynikiem łamania prawa ( nie popieramy nieuczciwych lekarzy, stanowią oni pojedyncze przypadki).

 

 2. Premier rozumie protest, ale nie akceptuje jego formy – mówi, że forma protestu pieczątkowego jest nie do zaakceptowania.

 – Wybraliśmy najmniej dolegliwą dla pacjenta drogę, która nie pozbawia go dostępu do lekarza. Protest by się nie odbył, gdyby w grudniu po stronie Ministerstwa była wola rozwiązania problemu. Nie było jej.

 

 3. Obowiązek sprawdzania czy pacjent jest ubezpieczony istniał od zawsze mówił premier.

 – Dopiero w nowej ustawie refundacyjnej pojawił się zapis o obligatoryjnej karze zwrotu nienależnej refundacji.

 

 4. Premier  jest jednak w stanie zawiesić wykonanie kar dla lekarzy, dopóki nie powstaną do tego odpowiednie narzędzia.

        Trzymamy kciuki za realizację tych obietnic. Mamy jednak złe doświadczenia. Na poprzednim spotkaniu z lekarzami, 21 grudnia 2010 roku premier deklarował wprowadzenie zmian w systemie opieki zdrowotnej. Do dzisiaj żadna ze składanych wtedy obietnic nie została zrealizowana.

 

5. Premier wypowiadał się także na temat opisywania poziomu refundacji – w grupie leków, które są refundowane na jednym poziomie. Zdaniem premiera to można znieść.

 – To krok w dobrą stronę.

 

 6. W grupie leków z różnym poziomem odpłatności trzeba będzie podtrzymać jakiś sposób opisania tego np. pisząc symbol choroby.

 – To jeden z postulatów lekarzy.

 

 7. Wprowadzony system kar nie powinien być tak restrykcyjny jak opisuje to ustawa. – Jest tu pole do dyskusji powiedział premier.

 – Jeżeli nie ma wiarygodnego Centralnego Wykazu Ubezpieczonych, to niedopuszczalny jest jakikolwiek system kar związanych z refundacją, o obciążaniu lekarza kosztami recept do czasu wydania kart ubezpieczenia nie może być mowy.

 

 8. Premier Donald Tusk chciał w ustawie ograniczyć nadużycia, które w niewielu na szczęście przypadkach dotyczą również lekarzy i aptekarzy. Chciał ograniczyć nadużycia koncernów farmaceutycznych.

 – W pełni popieramy te działania.

 

 9. Protest dotyczy komfortowych warunków pracy lekarzy. Wygoda lekarza nie może być jednak dominującym czynnikiem zmian. Chodziło o wprowadzenie pewnego rygoru – mówił Premier Donald Tusk.

 – Premier chce pokazać „złych i leniwych lekarzy” i skrzywdzonych przez nich pacjentów. Tymczasem nam chodzi właśnie o komfort pacjenta, bo  to pacjentowi skradziono czas, który poświęcamy na wypełnianie dokumentów. To pacjenta pozbawiono dostępu do recept refundowanych przez nieudolność urzędników, którzy nie wywiązali się z zapisanego w ustawie obowiązku wydania karty ubezpieczenia.

 

 10. Zmiana ustawy refundacyjnej jest w interesie koncernów farmaceutycznych, jeśli dojdzie do zmiany, to tylko w części dotyczącej pracy lekarzy – zastanawiał się premier.

        Nie interesują nas zmiany w całej ustawie, a jedynie artykułu (48), w którym próbuje się na lekarzy i przychodnie przerzucić koszty leczenia osób nieubezpieczonych. Być może wystarczy zmiana rozporządzenia.

 

11. Lekarze powinni nadal sprawdzać ubezpieczenie, ale nie powinni być karani jeśli pacjent mimo to pacjent okaże się nieubezpieczony. Tak będzie do czasu centralnego wykazu ubezpieczonych – deklarował premier.

 – W pełni to popieramy.

 

 12. Proponujemy aptekom by traktowali recepty jakby pieczątki nie było – mówił premier.

 – W pełni to popieramy.

 

 13. Ofiarami protestu są tylko pacjenci.

 – Pacjenci są ofiarami nieudolności urzędniczej, nie protestu lekarzy.

 

 14. Jesteśmy w stanie pójść na rękę lekarzom by komfort ich pracy był zachowany – mówił Donald Tusk

 – Nie chodzi o to by iść komuś na rękę i nie chodzi o komfort tylko o system,  którego nie ma. Domagamy się ładu i porządku, jasnych przepisów, domagamy się więcej czasu dla pacjenta nie dla urzędnika. 

 

 15. Protest lekarzy utrudnia dogadanie się – kwituje premier.

 – Trudnością był upór ministra zdrowia, protest to jedyna szansa na zmotywowanie polityków do działania, doceniamy deklaracje Premiera w kwestii nowelizacji ustawy.

 

 16. Może są inne powody tego protestu? – zastanawiał się premier

 – To obelżywa insynuacja, której nie będziemy komentować.

 

 Krzysztof Radkiewicz

 Wiceprezes Federacji Porozumienie Zielonogórskie