Rok Kraszewskiego

Pochodzenie pisarza

– Warto jest przypomnieć czytelnikom Polish News, iż Kraszewski urodził się w ziemiańskiej rodzinie Jana i Zofii z Malskich. Rodzice przyszłego pisarza mieszkali na Grodzieńszczyźnie w swoim majątku Dołha. Matka Józefa, szukała w Warszawie schronienia w obawie przed wojną francusko- rosyjską. Ojciec, Jan Kraszewski, chorąży woskowy, wywarł na synu swoimi opowieściami o Polsce niezatarte wrażenie umiłowania ojczyzny. W bieżącym roku, który jest poświęcony temu wielkiemu pisarzowi, warto jest podkreślić jego szczególny patriotyzm- dodaje Alina Nowak historyk.

Wychowały go babki

– Kraszewski wychowywał się w Romanowie, pod opieką babki Zofii Malskiej i prababki Konstancji Nowowiejskiej. Wyniósł stamtąd pierwsze zainteresowania literaturą. W latach 1822 – 26, Kraszewski kształcił się w szkole wydziałowej zwanej wówczas Akademią Bialską. W roku 1829, Józef uczył się w gimnazjum w Świsłoczy, gdzie zdał egzamin dojrzałości. We wrześniu tegoż samego roku, podjął on studia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu w Wilnie. Po kilku semestrach, przeniósł się Kraszewski na wydział literatury. Pod pseudonimem Kleofasa Fakunda Pasternaka ogłaszał pierwsze utwory literackie drukowane w petersburskim periodyku pod tytułem Bałamut. Jednak miłość do ojczyzny górowała nad jego życiem. Brał on zatem aktywny udział w życiu studenckim, także w gronie spiskowców. Szykując zamach na polit – szefa rosyjskiego wywiadu, zostaje aresztowany. Pobyt w więzieniu trwał do 1832 roku. Jednak nie osłabiło to jego działalności spiskowej – czytamy w rozprawach filozoficznych Anny Posiadaczkowej – Burskiej..

Przymusowe zesłanie do Wilna

– W okresie przymusowego pobytu w Wilnie, prowadził on historyczne badania źródłowe, co po latach zaowocowało czterotomową historią tego miasta, Angażował się on także w popularyzację źródeł historycznych, takich jak pamiętników i diariuszy – dodaje Kamil Michta student. Równocześnie nie zaniedbuje on działalności literackiej i wydawniczej, redaguje wileńskie Atheneum, a także jest współpracownikiem „Tygodnika Petersburskiego”.

Twórczość

W licznych utworach, Kraszewski zawarł obraz współczesnego mu społeczeństwa oraz polskiej narodowej przeszłości. Najważniejszym dziełem twórczości Kraszewskiego są powieści historyczne. Stał się w nich wychowawcą narodowym i reformatorem. Warto jest też podkreślić, iż Kraszewski znany jest także, jako malarz i grafik, był on bowiem uczniem Bonawentury Dąbrowskiego i pod jego bacznym okiem malował widoki akwarelowe, rysował portrety, będąc zręcznym akwaforcistą.

W roku 2012, młodzież z kół kulturalnych Małopolski i regionu świętokrzyskiego, wystawia wiele sztuk, w oparciu o powieści Józefa Ignacego Kraszewskiego. Warto jest zatem, zobaczyć zdjęcia, z tych przepięknych przedstawień.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ewa Michałowska – Walkiewicz

[email protected]