Rok Sienkiewiczowski

 Uchwałą Polskiego Senatu, bieżący rok jest nazwany rokiem sienkiewiczowskim. W tym roku bowiem, przypada setna rocznica urodzin polskiego noblisty. Redakcja Polish News wraz z Kołem Mazowieckich Pań Piszących, udała się do Oblęgorka, czyli letniej rezydencji pisarza, aby wlasną poezją oddać cześć wielkiemu Polakowi.

Wydruk ze starej gazety

Dnia 15 listopada 1916 r. zmarł Henryk Sienkiewicz, którego dzieła są istotną częścią dziedzictwa kulturowego narodu. W czasach zniewolenia pisał dla pokrzepienia serc, a Jego książki zbłądziły pod strzechy. Kolejne odcinki powieści Sienkiewicza publikowane w czasopismach gromadziły na wspólnej lekturze przedstawicieli wszystkich stanów. Wpływ języka Sienkiewicza na współczesną polszczyznę trudny jest do przecenienia, a Jego książki od chwili publikacji na zawsze weszły do podstawowego kanonu literatury polskiej. Poprzez swoją twórczość, publicystykę i działalność społeczną Henryk Sienkiewicz budził świadomość narodową, uczył dumy z polskości, umiłowania ojczyzny i zdolności do poświęceń. Był i jest ambasadorem polskości, m.in. za sprawą niosącej uniwersalne wartości powieści „Quo vadis”, która dziś, w chwili zderzenia cywilizacji, zyskuje dodatkowe, współczesne znaczenie.

Zbieg trzech rocznic

Stulecie śmierci Henryka Sienkiewicza, nie jest jedyną rocznicą, przypadającą na rok 2016. Bowiem, na wspomniany rok przypada też 110 rocznica przyznania pisarzowi Nagrody Nobla, a także 170 rocznica urodzin wielkiego pisarza. Nadmienić należy, iż w roku bieżącym ma miejsce także 120 rocznica książkowego wydania „Quo vadis”, za które Henryk Sienkieiwcz otrzymal nagrodę Nobla.

 Henryk Sienkieiwcz wielki z wielkich

Za swoje obywatelskie zasługi dla Ojczyzny, Henryk Sienkiewicz przez jemu współczesnych zwany był „Hetmanem Duchowym Polaków”. Zaś za jego altruizm i dobroczynność, nazwany został „Wielkim Jałmużnikiem Narodu”. Jego twórczość oraz działalność społeczna, odegrała niezwykle istotną rolę w odzyskaniu przez Polskę suwerennej państwowości.

Wiersz dla wielkiego Polaka

Marta Kotarkiewicz, z Koła Mazowieckich Pań Piszących, w hołdzie Henrykowi Sienkiewiczowi, wyrecytowała w Oblęgorku taki wiersz

…Kochana Ojczyzno Polaków
ziemio Piastowska tak często zraniona
siekana mieczem Krzyżaków
przez niego tyś wzięta w ramiona
On pisał ku serc pokrzepieniu
On pisał, że będziesz znów wolna
twa wolność ku pióra natchnieniu
nas Polaków wychować, byłaś zawsze zdolna..

Polish News, miała okazję zobaczyć pamiątki po licznych podróżach pisarza, podczas wizyty w Oblęgorku, za co bardzo dziękuje dyrekcji muzeum.

Ewa Michałowska – Walkiewicz