Security Research Conference Warsaw 19-21 September 2011

Konferencja

 

Organizatorami  Security Research Conference  corocznej konferencji  która odbywa się zawsze w kraju prezydencji, w ramach Siódmego Programu Ramowego, za pomocą którego Unia Europejska finansuje prace badawczo-rozwojowe.byli: Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP we współpracy z Komisją Europejską, która przeznaczyła na cele programowe 50 mld euro (2007-2013)

Konferencja

-”Żyjemy w bardzo burzliwych czasach, dlatego warto się zastanowić, jak najlepiej spożytkować fundusze, które będą do wykorzystania w ramach Ósmego Programu Ramowego“- powiedziała rzeczniczka prasowa SRC Agnieszka Lefanowicz.

W panelach dyskusyjnych poruszano m.in. temat wykorzystania technik satelitarnych w sektorze bezpieczeństwa na przykładzie niedawnych ćwiczeń ratowniczych Carpathex, wdrożenia technologii podwójnego zastosowania (cywilno-wojskowych) do ochrony ludności przed substancjami chemicznymi, biologicznymi i promieniotwórczymi, bezpieczeństwa operacji finansowych oraz ścigania prania brudnych pieniędzy oraz zastosowania zaawansowanych technologii w postępowaniu karnym. Dużo uwagi poświęcono również rozwojowi technik kryminalistycznych.

Dyskutowano także o osiągnięciach “Siódmego Programu Ramowego” oraz kształtu nowego programu „Horizon 2020”, w ramach którego Unia Europejska finansuje prace badawczo-rozwojowe. Na konferencji szeroko poruszano wątek cywilno-wojskowej współpracy badawczej, jak również aspektów etycznych i praw człowieka w odniesieniu do wszystkich prac związanym z badaniami w obszarze bezpieczeństwa.

Sesja

Na konferencji byli obecni: Przewodniczący Parlamentu Europejskiego prof. Jerzy Buzek, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbara Kudrycka, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Jerzy Miller oraz Przedstawiciel Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Przemysłu i Przedsiębiorczości dr Paul Weissenberg, Suvi SundQuist Safety and Security Programme 2007-2013, płk. Józef Wrona MON,Komandor Piotr Stocki, płk Leszek Słomka Chief, CBRN Defence Traning Centre – Akademii Obrony Narodowej, Tristan Simonart Security Research EU.Obecni byli również Rektorzy Komendanci wojskowych i policyjnych Akademii, przedstawiciele Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Podczas sesji tematycznych zaprezentowane zostały również  innowacyjne rozwiązania wypracowane w ramach międzynarodowych i krajowych projektów takich jak na przykład systemy „Proteus” i „TALOS”. Konferencji towarzyszyła wystawa naukowo – przemysłowa, byli obecni na nich przedstawiciele innowacyjnych projektów bezpieczeństwa, wynalazcy, a także profesorowie i dyrektorzy zakładów zbrojeniowych.

W drugim dniu konferencji, organizatorzy przewieźli kilkaset uczestników SRC11 do Centrum Nauki Kopernik by zaprezentować specjalnie przygotowany pokaz oparty na symulacji próby przekroczenia granicy państwowej. Bioroący w akcji terroryści byli w posiadaniu niebezpiecznej substancji, która mogła zostać użyta do przeprowadzenia ataku terrorystycznego na terenie Polski podczas Euro 2012.Otwierający wieczór Minister Adam Rapacki pogratulował zaangażowania i determinacji wszystkim służbom biorącym udział w pokazie, a także Rektorowi Komendantowi Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie mł. insp. dr hab. Arkadiuszowi Letkiewicz za zaangażowanie w bezpieczeństwo państwa.

Terror

W przygotowaniach do pokazu wzięły udział liczne instytucje zajmujące się bezpieczeństwem: Akademia Obrony Narodowej, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji, Centrum Antyterrorystyczne Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk, Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. J. Tuliszkowskiego,Państwowy Instytut Badawczy, Komenda Stołeczna Policji w Warszawie, Państwowa Straż Pożarna, Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów – PIAP, Środowiskowe Warszawskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie.

Security

Bogdan Węgrzynek