Specjalne Wybory 5-tego Dystryktu Kongresowego

Vote

“Możliwość przyjmowania kart wyborczych za pośrednictwem faksu (fax) zabezpiecza karty wyborcze otrzymane od wyborców poza granicami kraju, którzy w przeciwnym razie muszą polegać na poczcie zagranicznej w celu dostarczenia kart wyborczych na czas,” oświadczył Langdon D. Neal, dodając “Czujemy się pewnie wiedząc że możliwość faksowania kart wyborczych jest bezpieczna oraz mamy nadzieje że przekona to prawodawców w Springfield na pozwolenie wojsku oraz cywilom przebywających poza granicami kraju na oddanie ich głosów za pośrednictem faksu (fax) w każdych wyborach.”

 

Illinois House Bill 5018 zezwolił by na taką możliwość, oznajmił Langdon D.Neal. Zgodnie z prawem federalnym, wojsko lub cywile, którzy tymczasowo lub na stałe przebywają poza granicami kraju mogą się zarejestrować oraz złożyć wniosek o kartę wyborczą poprzez wypełnienie  Federalnej Karty Pocztowej “Federal Post Card Application” (FPCA) z ich adresem juryzdykcji wyborczej w celu głosowania “absentee”. Prawo stanowe ustali później proces rozpatrywania aplikacji oraz kart wyborczych.


Z raportu wydanego przez  National Association of Secretaries of State w 2008 roku, wynika iż 20 stanów zezwala na faksowanie (fax) kart wyborczych “absentee” od wojska, dziewięć innych stanów oraz Dystrykt Kolumbii  zezwala  na to w wyjatkowych okolicznościach. Pozostałe 21 stanów, w tym stan Illinois, nie zezwalają na faksowanie kart wyborczych, lecz zarządzenie wydane przez sąd federalny zmienia prawo Illinois do Specjalnych Prawyborów oraz Specjalnych Wyborów 5 Dystryktu Kongresowego.


Zarząd Komisji Wyborczej miasta Chicago (Chicago Board of Election) wyznaczył zabezpieczony pokój z maszyną fax do otrzymywania kart wyborczych w celu upewnienia się o ich dyskrecji. Tak jak karty wyborcze “absentee” otrzymywane drogą pocztową, każda karta wyborcza otrzymana faksem musi posiadać podpisane potwierdzenie “certificat”, które zgadza się 
z wyborcy wypełnioną Federalną Kartą Pocztową (FPCA) rejestracji i wniosku o kartę.

 

Langdon D. Neal oświadczył iż urzędnicy wojska Stanów Zjednoczonych (U.S. military officials) przeanalizowali możliwość odsyłania kart wyborczych drogą elektroniczną (email). Rozważając akceptowanie kart wyborczych przesłanych do wyborców, wojsko nie rekomenduje odsyłania zagłosowanych kart drogą elektroniczną. Przewodniczący Langdon D. Neal oznajmił iż zaniepokojenie o odsyłaniu kart wyborczych drogą elektroniczną mogło by udostępnić materiały do przejęcia w złym kierunku lub oglądania przez osoby trzecie.


W Specjlanych Prawyborach 3 marca, wojsko oraz cywile przybywający poza granicami kraju
z stanu Illinois 5-tego Dystryktu Kongresowego muszą złożyć wniosek o kartę wyborczą za pośrednictwem poczty elektronicznej, faksu lub drogą pocztową przed lub w dniu 23 lutego.  Wszystkie karty wyborcze “absentee” muszą zostać zwrócone z datą stempla pocztowego lub z datą faksu przed lub w dniu 2 marca 2009.  Karty wyborcze przesłane drogą pocztową muszą zostać zwrócone przed 9 marca 2009, w celu ich policzenia w Specjalnych Prawyborach 3 marca. Wyborcy miasta Chicago 5-tego Dystryktu Kongresowego mogą uzyskać więcej informacji odnośnie wszystkich możliwości głosowania na stronie internetowej  www.chicagoelections.com.  Wyborcy przedmieść powiatu Cook 5-tego Dystryktu mogą odwiedzić stronę internetową  www.voterinfonet.com. 


Przedstawiciele Służb Wojskowych Stanów Zjedonczonych (U.S. Uniformed Services) mogą rownież skontaktować się z ich Oficerami z Pomocy Wyborcom (Voting Assistance Officers) w celu zasiągnięcia informacji oraz pomocy.


Wojsko oraz cywile przebywający poza granicami kraju z wszystich stanów  informacji odnośnie rejestracji lub głosowania “absentee” mogą uzyskać kontaktujac się z  Federalnym Programem Pomocy Wyborcom “Federal Voting Assistance Program” pod adresem strony internetowej
www.fvap.gov.


Prawo Stanowe dla wyborców poza granicami kraju o przesłanie kart wyborczych faksem

Stan                 Zezwala          Zezwala                      Nie zezwala

                                   w wyjątkowych okolicznościach       

Alabama                                    1

Alaska               1                     

Arizona             2                     

Arkansas                                   2

California           3                     

Colorado           4                     

Connecticut        5                     

Delaware                                  1         

Florida              6                     

Georgia                                     3         

Hawaii              2         

Idaho                3         

Illinois                                       4

Indiana             7                     

Iowa                 4                     

Kansas              8                     

Kentucky                                   5

Louisiana           9                     

Maine                5         

Maryland                                   6         

Massachusetts                           7

Michigan                                    8

Minnesota                                  9

Mississippi         10                    

Missouri                        6                     

Montana            11                    

Nebraska                                  10

Nevada             12                    

New Hampshire                         11

New Jersey       13                                

New Mexico       14                    

New York                                  12

North Carolina   15                    

North Dakota     16                    

Ohio                              13        

Oklahoma                      7         

Oregon                          14

Pennsylvania                             15

Rhode Island                 17                    

South Carolina               18                                

South Dakota                             16

Tennessee                                 17

Texas                            8         

Utah                             19                    

Vermont                                    18        

Virginia                         19

Washington                   9         

West Virginia                 20                    

Wisconsin                                  20

Wyoming                                   21        

D.C.                              10        

 

Źródło: “State-By-State Military & Overseas Voting Procedures Survey,” Maj 2008, National Association of Secretaries of State