Spotkania z ekspertami ZUS w Chicago

 

Konsulat Generalny RP w Chicago informuje, że w dniach 19-24 września 2016 r. odbędą się w Chicago spotkania z ekspertami Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) w sprawie ubiegania się o świadczenia emerytalno-rentowe z Polski.

 Będą to konsultacje indywidualne podczas których zainteresowani będą mogli omówić konkretne sprawy dotyczące świadczeń emerytalno-rentowych. Porady będą udzielane bezpłatnie.
 
Terminy i miejsce:
 
Spotkania z ekspertami z ZUS będą odbywać się każdego dnia – od poniedziałku 19 września do piątku 23 września w dwóch blokach czasowych tj. od godz. 10 rano do 2 po południu oraz od godz. 4 po południu do 8.00 wieczorem, a w sobotę 24 września od godz.9.00 rano do 2 po południu. Spotkania odbędą się w siedzibie Związku Narodowego Polskiego w Chicago przy: 6100 North Cicero Avenue, Chicago, IL 60646.
 
O czym należy pamiętać przed spotkaniem:
 
Do spotkania należy przygotować się zabierając ze sobą wszystkie dostępne dokumenty dotyczące emerytury, przede wszystkim: dowody zatrudnienia w Polsce (potwierdzające zatrudnienie i osiągane wynagrodzenie), dokumenty potwierdzające służbę wojskową, dokumenty potwierdzające okres studiów, akty stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu), a także posiadaną dokumentację medyczną (w przypadku ubiegania się o świadczenia uzależnione od stanu zdrowia) oraz dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy). Proszę pamiętać, aby wymienione dokumenty były w oryginale lub przynajmniej w kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez organ Social Security lub przez polskiego konsula. Jeśli Państwa sprawy są już w toku rozpatrywania przez ZUS – należy przynieść pisma i decyzje otrzymane z ZUS. W razie potrzeby te dokumenty będzie można przekazać ekspertom ZUS.
 
Konieczność zapisów:
 
UWAGA – na spotkania obowiązują wcześniejsze zapisy. Prowadził je będzie je Konsulat Generalny RP w Chicago od 16 czerwca 2016 r.do wyczerpania miejsc.  Zgłoszenia będą przyjmowane tylko telefonicznie pod nr tel. 312 337 8166 w. 226.

Dzwoniąc do konsulatu prosimy podać następujące dane: imię, nazwisko, numer telefonu, wybrany dzień i godzinę spotkania oraz temat rozmowy z ekspertami ZUS, np. pobieram emeryturę w USA, chcę również złożyć wniosek o emeryturę w Polsce; chcę złożyć wniosek o emeryturę po zmarłym mężu/żonie; chcę złożyć wniosek o zasiłek pogrzebowy, potrzebuję uzyskać zaświadczenie o niepobieraniu emerytury z Polski – gdzie powinienem się zwrócić, w jaki sposób najszybciej skontaktuję się z ZUS, w jaki sposób mogę złożyć wymagane dokumenty, jeśli mieszkam w USA.
 
UWAGA: Osoby, które zapiszą się na spotkania z ekspertami ZUS, a następnie zmianie ulegną ich plany i nie będą mogły w nich uczestniczyć, powinny niezwłocznie powiadomić o tym konsulat, dzwoniąc pod numer telefonu: 312 337 8166 w. 226.

Oficjalna strona ZUS: http://www.zus.pl/