Strajki w Polsce na przestrzeni lat

Strajki w Polsce na przestrzeni lat

Strajk, 1910
Stanisław Lentzhttps://pl.wikipedia.org/

Pojęcie oddolnego protestu

Strajk jest to zbiorowe, a przede wszystkim dobrowolne powstrzymanie się od pracy lub też jeżeli chodzi o młodzież od nauki. Czyni się tak dla wymuszenia realizacji określonych żądań, które są wymagane dla dobra ogółu. Dzisiaj ma w Polsce strajk rolników i leśników wraz z przewoźnikami, blokujący wszelki dojazd do Warszawy….I tak ma być. Ponieważ „nie- rząd” polski czyni dla Ojczyzny i Polaków nie tak jak to powinien robić, będzie przez naród zablokowany, a tym samym będzie czuł się jak w więzieniu.

Pewnego rodzaju forma nacisku

Strajki przeprowadzane są jako forma pewnego rodzaju nacisku pracowników w celu poprawy warunków pracy, sprawiedliwego ich bytu i ich wynagrodzenia. Pierwszy strajk w Polsce odbył się w 1690 roku w kopalni soli w Wieliczce. Wówczas to zarząd kopalni obniżył taryfę wydobywania soli oraz jej sprzedaży. Według tej nowej taryfy, górnicy nie mogli zamieniać własnego deputatu solnego na gotówkę. Nieudane rozmowy i pertraktacje pracowników kopalni z jej kierownictwem, doprowadziły do strajku.

Można wtedy stracić życie

W wydarzeniach tych, zginęło dwóch łamistrajków, którzy nie chcieli poprzeć współpracowników, a jedynie zgadzali się z tym co postanowiło kierownictwo. O tym fakcie tak informowały zapiski historyczne:…

Górnicy wieliccy oprócz wynagrodzenia pieniężnego pobierali za swą pracę jako zapłatę pewną ilość soli (podobnie jak dzisiaj górnicy w kopalniach węgla otrzymują węgiel). Kto nie chciał brać deputatu solnego, mógł otrzymać równowartość w gotówce, według specjalnej taryfy. Większość górników rezygnowała z deputatu, woląc gotówkę. W roku 1690 zarząd kopalni z niewiadomych przyczyn obniżył taryfę, według której następowała zmiana deputatu solnego na pieniądze, względnie, jak twierdzą inne źródła, zmniejszył sam deputat. Wywołało to niezadowolenie wśród rzesz górniczych, które po nieudanych pertraktacjach wyładowało się ostatecznie w postaci strajku. Nie przystąpili jednak do niego wszyscy. I wówczas znalazło się dwóch „łamistrajków”. Okrutnie zemścili się na nich strajkujący. Tłum napadł ich i zamordował…

Strajk kolejarzy w Poznaniu – krwawo stłumiony przez policję strajk robotników poznańskich warsztatów przemysłu kolejowego 26 kwietnia 1920 r. W wyniku ran postrzałowych zmarło 9 robotników, a 30 odniosło rany.  Zamek Cesarski –tablica upamiętniająca ofiary z 1920 https://pl.wikipedia.org/

Gdy rozmowy nie przynoszą rezultatu

W Polsce prawo do strajku zostało zagwarantowane wszystkim pracującym Polakom, w ustawie dotyczącej związków zawodowych. Strajki są możliwe do zrealizowania, gdy przeprowadzono wcześniej wspólne rozmowy wstępne oraz dopilnowano wszelkich wymaganych procedur,

Poznański Czerwiec 1956 r. stał się symbolem początku walki o wolną Polskę – pierwszym na taką skalę buntem w PRL. 28 czerwca sto tysięcy ludzi zgromadziło się na placu Stalina, by upomnieć się o chleb i wolność. 

https://twojahistoria.pl/

Wieczornica poetycka

Nasza Redakcja Polish News oraz Stowarzyszenie Rejtanów XXI wieku, aby poprzeć mentalnie strajkujących polskich rolników, spotkała się na wieczornicy wierszy i fraszek w Stawie Kunowskim. Strajkujący rolnicy, przewoźnicy i leśnicy, pragną żyć jak dotąd w stabilnej Polsce jaką zapewniło nam jedynie Prawo i Sprawiedliwość.

„Nie- rząd” polski, prowadzi sukcesywną destrukcję naszego kraju, o czym czytane były fraszki na wspomnianym wieczorku poetyckim. Oto kilka z nich….

Ministra oświaty ma takie staranie
Że niedługo dzieci trzeba wysłać na tajne nauczanie..

Z Francuzów nam trzeba brać przykład na tyle
Że należy nam ustawić pod sejmem gilotynę

Gdy ruda wrona Orła prześladuje
To każdy Polak jej w mordę napluje

Kraj co ci chleb daje, pracę, utrzymanie
Tylko dla szmaty obcym się on staje

Ewa Michałowska- Walkiewicz

Strajk okupacyjny załogi Stoczni im. Lenina. Gdańsk 08.1980. Fot. PAP/S. Markowski. https://dzieje.pl/