Święto Niepodległości w Polskiej Szkole im.Gen.Wł. Andersa w Chicago

 


11 listopada 2016 roku w Polskiej Szkole im.Gen.Wł. Andersa w sposób szczególny celebrowano Święto Niepodległości.Uswietnili je swoją obecnością zaproszeni goście, wśród których byli: kapitan Bogdan Horoszowski z żoną Mirą ,p. Karolina Ladzinska,p. Beata Bandurski,Grzegorz Dąbrowski i Andrzej Stano z 12 Pułku Ułanów Podolskich oraz przedstawicielki Zwiazku Narodowego Polskiego-p.Wanda Juda –komisarka z XIII okręgu ZNP i Janina Kopacz.

Zaproszeni goście

Pani dyrektor Wanda Penar powitała zebranych, podkreślając ogromną rolę tradycji, wskazując na konieczność orgnizowania takich patriotycznych uroczystości.Pośród zgromadzonych nie zabrakło nauczycieli, dzieci i młodzieży z klas 7 i 8 szkoły podstawowej i wszystkich klas liceum.Wzięli oni udział w niecodziennej lekcji historii.

Część artystyczna poprzedzona została wprowadzeniem sztandaru szkoły.
Słowami wiersza A. Asnyka w interpetacji muzycznej J.Wójcickiego rozpoczęła się akademia uświetniająca ten ważny dla Polski dzień.Uczniowie klasy ósmej pod nadzorem p.Jadwigi Cisowskiej oraz klasy II liceum pod opieką p.Sylwii Babińskiej zaprezentowali program muzyczno-poetycki pt.”Oblicze Ojczyzny”.Było to widowisko artystyczno-historyczne mówiące o odzyskaniu niepodległości przez Polaków i o powstaniu Państwa Polskiego w roku 1918.

Uczniowie szkoły w widowisku artstycznym wspólnie  z kapitanem Bogdanem  Horoszowskim 

Pięknymi pieśniami patriotycznymi ,strofami wierszyznanych poetów oraz rzetelną narracją przywołane zostały dramatyczne i krwawe momenty dziejowe oraz czas dumy i chwały. Na tym tle niezwykle nostalgicznie wyglądała Polska-uczennica ubrana w stroju krakowskim.

Wspaniałym uzupełnieniem żywego słowa była prezentacja multimedialna oraz scenografia ukazująca ważne dla naszej Ojczyzny daty i wydarzenia.Oprawę muzyczną zapewnił nasz niezastąpiony akompaniator-p.Janusz Pliwko.


Cały program artystyczny dowiódł nam,że 11 listopada to symbol miłości Ojczyzny ,ale też wiary w jej nieśmiertelność ,trwanie poprzez pokolenia ,jak to pobrzmiewa w pieśni „Miejcie nadzieję”.

„Lecz nie przestańmy czcić świętości swoje
I przechowywać ideałów czystość;
Do nas należy dać im moc i zbroję,
By z kraju marzeń przeszły w rzeczywistość.”


http://www.szkolaandersa.com/

więcej zdjęć: http://www.szkolaandersa.com/?cat=356

Tekst-Sylwia Babińska
Zdjęcia-Wiesława Dziedzic