Uchwała o fladze biało – czerwonej

Poland

 

Wiemy, że flaga narodowa naszego kraju, oficjalne barwy przybrała tuż po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku. Niewielu Polaków jednak zdaje sobie sprawę, iż po raz pierwszy, temat biało-czerwonych barw narodowych został podjęty w lutym 1831 roku przez sejm powstańczy.

Dla naszej biało – czerwonej

Tak długo warto jest żyć

Bo barwy te umilone

Mogiły nasze winny kryć…

 

Poland Sejm Królestwa Polskiego powołany tuż po przegranym powstaniu listopadowym, obradujący nad bardzo ważnymi dla losów narodu polskiego sprawami podjął szereg różnych regulacji prawnych. W dniach od 7 lutego do 25 lutego 1831 roku, przyjęta została historyczna, a przede wszystkim bardzo ważna uchwała, dotycząca barw narodowych widniejących na fladze państwowej.

Historyczny zapis

Powyższe postanowienie, miało miejsce na wniosek posła na Sejm Królestwa Polskiego, działacza narodowego i wiceprezesa Towarzystwa Patriotycznego Walentego Zwierkowskiego. Kolory nawiązywały do barw herbów Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego. Miały być one również swoistym kompromisem pomiędzy królewską bielą Augusta II Mocnego, kolorem biało-czerwono-szafirowym Konfederacji Barskiej oraz biało-karmazynowo-granatowym nawiązującym do tradycji legionowej i okresu uchwały Konstytucji 3 Maja w 1791 roku.


Już pod auspicjami biało – czerwonej

 

Od tej pory walczono pod biało-czerwonym sztandarem podczas kolejnych wojen i zrywów narodowych. Nie od razu oczywiście stały się one jednoznacznymi barwami. W powstaniu krakowskim i styczniowym, pojawiały się flagi posiadające barwy biało-karmazynowe, lecz zawsze flagi biało-czerwone, traktowano jako symbol patriotyczny i narodowy.

 

Usankcjonowanie prawne


Flaga biało-czerwona pojawiła się po raz pierwszy w lutym 1831 roku. Wtedy to także po raz pierwszy barwy te zostały prawnie usankcjonowane, by w czasie całego okresu zaborów były symbolem polskości, walki o naszą wolność i niepodległość. Dzięki tym barwom duch narodowy, który nie zginął i pozwolił wytrwać to najgorsze, nacechowany był naszą zabronioną przez zaborców polskością. Każdy wie, że odzyskanie długo oczekiwanej niepodległości witane było właśnie taką flagą.

Ewa Michałowska – Walkiewicz

[email protected].