USA: Spada liczba zgonów z powodu nowotworów

 

 Według autorów raportu „Cancer Progress Report 2013”, jest to głównie zasługa wprowadzenia nowej generacji leków przeciwnowotworowych, które wydłużyły życie chorych.

 Jedynie w 2012 r. Amerykańska Agencji Żywności i Leków (FDA) zatwierdziła do użycia 11 takich preparatów. Większość z nich stosowana jest w tzw. terapii celowanej. Coraz częściej wprowadzane są również szczepionki terapeutyczne na choroby nowotworowe (tzw. immunoterapia).

 Prezes AACR dr Charles Sawyers podkreśla, że w ten sposób spłacają się wydatki, jakie w ostatnich 30 latach poniesiono na lepsze poznanie mechanizmów rozwoju różnych chorób nowotworowych. Coraz więcej chorych żyje dłużej albo nowotwór stał się u nich chorobą przewlekłą, a jeśli umierają to z innych przyczyn.

 Choroby nowotworowe występują coraz częściej, głównie z powodu starzenia się społeczeństw krajów uprzemysłowionych. O ile w 2008 r. wykryto je u 12,8 mln ludzi na świecie, to przewiduje się, że w 2030 r. zachoruje na nie 22,2 mln osób.

 W 2013 r. choroby nowotworowe zostaną wykryte u 1,6 mln Amerykanów, a ponad 580 tys. umrze z ich powodu. Najczęściej chorują osoby starsze. Aż 75 proc. pacjentów onkologicznych jest po 55. roku życia.

 Źródło: www.esculap.com