Walne Zebranie Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polsko-Amerykanskich

 

 Polish American Librarians Association (PALA)

P.O. Box 7232

Prospect Heights, IL 60070

 www.palalib.org

 Trzecie Walne Zebranie Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polsko-Amerykańskich (Polish-American Librarians Association, PALA) planowane jest na niedzielę, 24 lutego 2013 r.,  w godzinach od 12 do 16 w Sali Głównej im. Sabiny F. Logisz Muzeum Polskiego w Ameryce, 984 North Milwaukee Avenue w Chicago. Kluczowy wykład wygłosi o godzinie 13:30 Stuart Dybek, znany i nagradzany pisarz polsko-amerykański, po którym będzie odpowiadał na pytania publiczności i podpisywał egzemplarze swoich książek. Następnie wystąpią: Akademia Muzyczna Orkiestry Symfonicznej im. Ignacego J. Paderewskiego (PaSO) oraz Warsztaty Teatralne „Little Stars”.

 Walne Zebranie rozpocznie się w południe spotkaniem o charakterze towarzysko-zawodowym przy lekkim poczęstunku, po którym nastąpi krótkie zebranie sprawozdawcze połączone z dyskusją z członkami zarządu PALA, która będzie okazją dla uczestników do zaangażowania się w działalność i zaznajomienia się z celami organizacji. Podczas zebrania będą również dostępne informacje na temat roli bibliotekarzy w nowo powstałej Jan Karski Educational Foundation [Fundacji Edukacyjnej im. Jana Karskiego] oraz akcji „Cała Polonia Czyta Dzieciom”. Zwiedzanie muzeum i biblioteki rozpocznie się po części autorskiej i artystycznej o godzinie 15:30. Podczas Walnego Zebrania PALA nastąpi również wręczenie drugiego stypendium imienia Very May Barnes Zubrzycki studentowi bibliotekoznawstwa z Dominican Univeristy.

 Misją Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polsko-Amerykańskich (PALA) jest wywieranie pozytywnego wpływu na jakość usług bibliotecznych świadczonych czytelnikom polskiego pochodzenia i osobom zainteresowanym kulturą Polski oraz wzbogacanie wiedzy zawodowej poprzez utworzenie forum do dyskusji i ułatwienie porozumiewania się personelu bibliotecznego pracującego z polskimi zbiorami z czytelnikami polskiego pochodzenia. Roczna składka członkowska dla bibliotekarzy wynosi 25 dolarów. Personel pomocniczy, studenci, emeryci oraz inni mają prawo do stawki specjalnej w wysokości 15 dolarów. Członkostwo PALA obejmuje wstęp na Walne Zebranie. Uczestnicy programu mogą zapisać się lub odnowić członkostwo na stronie internetowej PALA lub przy wejściu w dniu spotkania. Osoby niezrzeszone w naszej organizacji zachęcamy do złożenia donacji w wysokości 10 dolarów.

  Save the Date: Polish American Librarians Annual Meeting Set for February 24

 

Address:

Polish American Librarians Association (PALA)

P.O. Box 7232

Prospect Heights, IL 60070

 The 3rd Annual Meeting and Open House of the Polish American Librarians Association is scheduled for Sunday, February 24, 2013, noon to 4 p.m., at the Polish Museum of America, 984 North Milwaukee Avenue in Chicago. Award-winning Polish-American author Stuart Dybek will deliver the keynote address, take questions from the audience, and sign copies of his books. The author program begins at 1:30, followed by a performance by the Music Academy of the Paderewski Symphony Orchestra and “Little Stars” Theater Workshops.

The Annual Meeting begins at noon with a luncheon buffet, followed by a short general meeting and an interactive discussion with some of the movers and shakers of the Polish American Library Association–an opportunity to get involved in PALA’s goals and objectives. Information will also be available about the role of librarians in the newly formed Jan Karski Educational Foundation and in the “All of Polonia Reads to Kids” initiative. Tours of the museum and the museum library will begin at 3:30, following the speaker and entertainment. The meeting will also feature the presentation of the second Vera May Barnes Zubrzycki Scholarship to a student from Dominican University.

 The mission of the Polish American Librarians Association is to positively impact services provided to library patrons of Polish descent and individuals interested in Polish culture and to enhance professional knowledge by developing forums for discussion and networks of communication among library staff working with Polish collections and patrons of Polish origin. Annual membership dues for librarians are $25. Library support staff, students, retirees, and others are eligible for a $15 special rate. Membership in PALA includes admission to the Annual Meeting and Open House; attendees can join or renew at the PALA website or at the door on the day of the program. From nonmembers, a $10 donation is encouraged.