Wizerunki Świętej Kingi w Wieliczce

 

24 lipca wspominamy patronkę górników solnych Świętą Kingę. Warto przy tej sposobności wspomnieć o jej wizerunkach znajdujących się w zbiorach Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka. Wśród nich wartym uwagi jest pierwszy obraz do ołtarza głównego w kaplicy, jeszcze wtedy Błogosławionej Kingi, namalowany w 1895 r. przez Ferdynanda Olesińskiego (ucznia Jana Matejki).

 

Obraz jest ilustracją do legendy o odkryciu soli w Wieliczce. Ok. 1915 r. został zastąpiony rzeźbą solną. Wielokrotnie zmieniano mu miejsce ekspozycji w kopalni aż w końcu, bardzo zniszczony, trafił do Muzeum. Po gruntownej konserwacji obecnie prezentowany jest na wystawie „Sacrum w dziedzictwie solnym” w zaaranżowanym ołtarzu przypominającym o jego pierwotnym przeznaczeniu.

Najbardziej znanym wizerunkiem jest Św. Kinga Jana Matejki ukazująca postać niemłodej zakonnicy na tle klasztoru w Starym Sączu. Artysta namalował go w 1892 r. w 600-lecie śmierci księżnej. Nie może zabraknąć solnych rzeźb patronki – zakonnicy autorstwa Józefa Markowskiego z dawnego ołtarza na podszybiu Daniłowicza z pocz. XX w. i współczesnej wykonanej przez Józefa Kowalczyka. Wizerunki te prezentowane są w ekspozycjach muzealnych na III poziomie kopalni.


W Zamku Żupnym natomiast znajduje się interesujące młodopolskie przedstawienie Św. Kingi namalowane przez Józefa Mehoffera. W wykuszu po prawej stronie od wejścia do Zamku (przy ul. Zamkowej 8) widnieje rzeźba patronki osłaniająca swym płaszczem górników wykonana przez Józefa Kowalczyka.
ttg.com.pl
www.muzeum.wieliczka.pl