Zagrożenie Nuklearne

Iwo Cyprian Pogonowski

Ewolucja zagrożenia nuklearnego w epoce proliferacji broni nuklearnej na świecie zmieniła strategiczne znaczenie zagrożenia nuklearnego na świecie

.

 

Początkowo zagrożenie nuklearne było spowodowane wyścigiem zbrojeń między USA i USSR. Wyścig ten doprowadził do stanu gwarantowanego obopólnego zniszczenia. Stało się to po zdobyciu przez wywiad sowiecki sekretów amerykańskich budowy bomby atomowej. Jak dotąd USA dokonało 1030 próbnych

wybuchów atomowych a Rosja dokonała ich ponad 960.

 

Pierwsza bomba nuklearna użyta przeciwko Japonii była nazwana „Little Boy. Wybuchła ona o 8:16:02 (czasu Hiroszimy), 43 sekundy po zrzuceniu ze samolotu nazwanego „Enoli Gay”, z wysokości pół km. nad dziedzińcem szpitala Shima, 170 metrów blisko mostu Aioi, w który starał się trafić bombardier nazwiskiem Thomas Ferebee. Wybuch miał siłę ok. 13 kiloton TNT. Wówczas nad centrum miasta zaczął formować się gigantyczny słup dymu, który przybrał kształt grzyba wysokości kilkunastu kilometrów. Zginęło około 30% populacji miasta o około 80,000 mieszkańców). Z 76 tys. budynków w Hiroszimie, 70 tys. zostało zburzonych lub uszkodzonych, w tym blisko 50,000 uległo całkowitemu zniszczeniu.

 

Pierwszy sowiecki test nuklearny miał moc 400 KT. Był on eksplodowany na wieży o wysokości 30 metrów w Semipałatyńsku 12 sierpnia 1953 roku. W  wybuchu tym z reakcji fuzji jądrowej pochodziło od 15 do 20% energii

eksplozji. Dwa lata później,w Semipaliatyńsku, został zdetonowany pierwszy sowiecki dwustopniowy ładunek termojądrowy w dniu 22 listopada 1955 roku.

Siła eksplozji nie przekraczała 1,6 Mt. Głowica RDS-37 była pierwszą sowiecką bombą wodorową, zdatną do użytku bojowego.

 

ZSRR jak i USA nie dokonywały testów w latach 1958-1961. W dniu  20 sierpnia 1961 roku, Związek Sowiecki ogłosił że w związku z testami przeprowadzanymi przez Francję, wznowi własne testy jądrowe – które osiągnęły niespotykaną dotąd skalę 59 testów atomowych w ciągu niespełna dwóch miesięcy, większość z nich o ogromnej mocy – w tym napowietrzny test ładunku znanego jako „car bomba” o mocy wg różnych źródeł od 50 do 58

megaton]< http://pl.wikipedia.org/wiki/Testy_atomowe#cite_note-RSNF-2>.

Ostatni sowiecki test jądrowy miał miejsce 24 października 1990 roku na poligonie Nowa Ziemia, gdzie ładunek jądrowy o mocy ok. 70 Kt zdetonowano w tunelu.

 

Obecnie Stany Zjednoczone jak i Rosja wzajemnie przestrzegają jednostronnych traktatów dotyczących zaprzestania prób jądrowych, podczas gdy szerzy sięproliferacja broni nuklearnych i tak, że od 1945 – USA miało 10.000 głowic, natomiast w dniu 04.05.2010 r. amerykańskie Ministerstwo Obrony ogłosiło, że

posiada 5113 głowic nuklearnych w porównaniu z Rosją, która od 1949 ma 16.000 bomb nuklearnych, Tymczasem od 1952 Wielka Brytania ma 160 głowic a od 1960 –  Francja ma  350 a od 1964 –  Chiny mają ponad  200, oraz od 1974 roku – Indie  mają 160 a od 1979 roku – Izrael ma 150 głowic nuklearnych

podczas gdy od 1998 roku – Pakistan ma 50   – a od 2006 roku Korea Północna ma 15 głowic nuklearnych.

 

Byli sekretarze stanu Georgie Shultz i Henry Kissinger oraz były minister obrony William J. Perry lak też były senator Sam Nunn, napisali wspólny artykuł pod tytułem „Deterrence In the Age of Nuclear Proliferation”

opublikowany w dzienniku The Wall Street Jourtnal z 7go marca 2011 w którym piszą jak sprawa „obopólnego gwarantowanego zniszczenia między USA i Rosją” stała się obecnie przedawniona.

 

Apel tych dygnitarzy amerykańskich ma szlachetny cel budowy bardziej bezpiecznego świat dla całej ludzkości i dla przyszłych pokoleń. Proponują oni pięć kroków:

1. Określenie istniejących zagrożeń brońmi chemicznymi, biologicznymi i radioaktywnymi w erze zagrożonej katastrofalnym terroryzmem, atakami za pomocą Internetu przy jednoczesnej destabilizacji przez zmiany klimatu.

2. Zrozumienie faktu, że rozpowszechnianie broni nuklearnej jest powodowane tym że coraz więcej państw stara się o posiadanie broni nuklearnej w celu zapewnienia sobie obrony przed tymi którzy taką broń mają i grożą nią sąsiadom.

3. USA i Rosja mają systemy obronne grożące „wojną przez pomyłkę. Z  tego powodu USA i Rosja muszą blisko współpracować nad redukowaniem liczby ich broni nuklearnych przez nowy pakt „START.”

 4. USA i NATO oraz Rosja muszą ograniczać ilość pocisków  między-kontynentalnych i współpracować nad kontrolą pocisków małego zasięgu. 5. Obrona za pomocą arsenałów nuklearnych staje się co raz bardziej

niebezpieczna.

 

Byli sekretarze stanu Georgie Shultz i Henry Kissinger oraz były minister obrony William J. Perry lak też były senator Sam Nunn nawołują oni do stabilizacji i bezpieczeństwa opartego o współpracę, przejrzystość i

weryfikację w celu stabilizacji i wzajemnego bezpieczeństwa w imię unikania najgorszego koszmaru ludzkości, która w epoce nuklearnej jest po raz pierwszy w historii zagrożona samobójstwem za pomocą broni nuklearnych.

http://www.pogonowski.com