ZAPROSZENIE DLA ARTYSTÓW

Temat: Cenne kolekcje Muzeum Polskiego w Ameryce (MPA)
Lokalizacja: MPA, 984 N. Milwaukee Ave., Chicago, IL 60642
Data i godzina: sobota, 11 kwietnia 2015 r. w godzinach od 11 do 4. (zgoszenia artystów do godz. 2)
Termin nadsyłania zgłoszeń: 1 kwietnia 2015

Muzeum Polskie w Ameryce (MPA) wraz z Polskim Klubem Artystycznym, zaprasza na wydarzenie artystyczne pod nazwą Artyści w akcji. Uczestnicy będą mieli okazje do tworzenia malowideł, szkiców, rzeźb i rysunków, z wyłączeniem fotografii. Głównym celem jest nawiązanie interakcji pomiędzy artystami, a ich publicznością w procesie tworzenia unikalnych dzieł, które po zakończeniu czasu trwania wystawy zostaną udostępnione w nowym sklepie z pamiątkami znajdującym się w Sali Głównej Muzeum Polskiego w Ameryce.

Artyści są proszeni o stworzenie dzieł tematycznie związanych z cenionymi zbiorami Muzeum Polskiego w Ameryce. Liczymy na to, że publiczność, zarówno dzieci jak i dorośli, będą mogli nie tylko zobaczyć artystów przy pracy, ale również wziąć czynny udział w interaktywnym doświadczeniu. W specjalnie przygotowanym przez Muzeum punkcie z materiałami plastycznymi, najmłodsi będą mieli okazję do tworzenia własnych kompozycji związanych z Muzeum Polskim w Ameryce.

Przedsięwzięcie Artyści w akcji w Muzeum Polskim w Ameryce jest otwarte dla wszystkich. Założeniem tego wydarzenia jest stworzenie dzieł sztuki przedstawiających sceny z udziałem eksponatów ze zbiorów Muzeum. Uczestnicy twórczego przedsięwzięcia wyrażają zgodę na pozostawienie swoich prac w muzealnym sklepie z pamiątkami oraz udostępnienie ich do sprzedaży z 30% prowizją. Muzeum Polskie w Ameryce zastrzega sobie prawo do reprodukcji dzieł przy tworzeniu kartek, plakatów i innych materiałów do druku w przyszłości (szczegóły będą uzgadniane z poszczególnymi artystami).

Artyści będą używać w procesie twórczym własnych materiałów i niezbędnego sprzętu, w tym sztalug, farb i plandek, na których będą prezentować swoje prace. Prace nie powinny być większe niż w rozmiarach 16 na 20 cali. Mogą być pozostawione w Muzeum Polskim w dniu wydarzenia lub dostarczone w ciągu 10 dni od zakończenia pleneru. Dzieła zostaną również wyeksponowane przez Polski Klub Artystyczny podczas 79. dorocznej wystawy, która odbędzie się 26 kwietnia 2015, w oddzielnej, nieocenianej prezentacji. Po zakończeniu tej wystawy prace powrócą do PMA i będą dostępne w sklepie z pamiątkami MPA.

Zachęcamy artystów do przyniesienia ze sobą w dniu 11 kwietnia 2015 r. swojego port folio oraz udostępnienia swoich materiałów marketingowych.

Media i przedmioty tematy prac artystycznych powinny być przedłożone do zaakceptowania przez Muzeum Polskim w Ameryce i Polski Klub Artystyczny. Wcześniejsza wizyta w MPA jest zatem wysoce zalecana.
Zgłoszenia i wszelkie pytania można przesyłać pod adres: Grace Bazylewski – [email protected]

PROSIMY KORZYSTANIE Z PONIŻSZEJ APLIKACJI.

ARTIST INVITATION/CALL FOR ARTISTS
Artists in Action at The Polish Museum of America

Theme: Treasured Collections at the PMA
Location: The Polish Museum of America, 984 N. Milwaukee Ave., Chicago, IL 60642
Date & Time: Saturday, April 11, 2015, 11am – 4pm (last artist set-up at 2pm)
Artist Application deadline: April 1, 2015

The Polish Museum of America (PMA), with the Polish Arts Club (PAC), is hosting a live Artist in Action event at the PMA. Artists are invited to create pieces (paint, sketch, sculpt, or draw, excluding photography). The primary purpose is to bring artists and their audiences together in the genesis of unique and special items to be made available in the new gift shop located near the new lobby of the PMA. Artists are asked to create an art piece (or pieces) related to the PMA’s treasured collections. The public is invited to share in an interactive experience for children and adults alike – to see artists at work. The PMA will organize a children’s art station with art supplies for kids to create their own PMA related artwork.

Artists in Action at The Polish Museum of America is open to all. The premise of this event at the PMA is for the artists to produce art pieces depicting an item or scene from the PMA collections. The artists agree to leave the artwork with the PMA gift shop and have it available for sale at 30% commission. If suitable, the PMA reserves the right to reproduce art work for cards, posters, or other print materials (arrangements to be made with individual artists.)

Artists supply all their own materials, including easels, art supplies, and tarps should they use media such as paints. Pieces can be no larger than 16 by 20 inches. Pieces can be left at the PMA at the end of the day on April 11, 2015, or be redelivered within 10 days. The Polish Arts Club will allow the work to be shown during their 79th Annual Exhibition on April 26, 2015, as a separate non-juried presentation. The completed artwork will later be made available in the PMA Gift Shop.

Artist are encouraged to bring a portfolio and/or marketing material on April 11, 2015.
Media and subject of art work to be preapproved by PMA and PAC. Prior visit to the PMA is strongly suggested.
Applications and any questions can be sent to: Grace Bazylewski at [email protected]

ARTIST APPLICATION
Artists in Action at The Polish Museum of America
Treasured Collections at the PMA

Name:

Address:

Phone:

Email:

Website:

Medium:

Brief biography for promotional purposes (3 or 4 sentences about your art career):

 

Photo: http://www.dziennik.com/