5-ty Dystrykt Kongresowy

5-ty Dystrykt Kongresowy obejmuje 486 okręgów wyborczych w północnej i północno-zachodniej części miasta Chicago (około jednej-piątej miasta) oraz 92 okręgi wyborcze przedmieść, miasteczek Leyden i Proviso. Placówki wyborcze 5-tego Dystryktu Kongresowego będą otwarte we wtorek, 3 marca w godzinach od 6 rano do 7 wieczorem.   Wyborcy w tym dniu mogą oddać głos tylko w placówce wyborczej do której zostali przydzieleni.

Wyborcy mogą odwiedzić  stronę internetową chicagoelections.com lub dzwonić na numer telefonu (312) 269-7900 po:

-Wzór karty wyborczej: Demokratycznej, Republikańskiej lub Zielonej,

-Status (aktywny “active” lub zakwestionowany “challenged”) rejestracji wyborcy. Na -stronie internetowej, wpisując adres oraz nazwisko wyborca może sprawdzić status ich rejestracji.

Lokalizacje oraz adres placówki wyborczej.

Odpowiedzi na “Najczęściej Zadawane Pytania.”

Aby zawiadomić wyborców 5-tego Dystryktu Kongresowego o Specjalnych Prawyborach, urząd Komisji Wyborczej miasta Chicago (Chicago Board of Elections), wysłał zawiadomienia pocztą informujące wyborców o lokalizacji placówki wyborczej do której zostali przydzieleni w dniu Prawyborów 3 marca 2009r. Informacja posiada również instrukcje jak głosować na skanerze optycznym lub monitorze dotykowym oraz adresy placówek wyborczych i godziny otwarcia w okresie Wczesnego Głosowania. W 5-tym Dystrykcie Kongresowym miasta Chicago jest zarejestrowanych 300,555 wyborców.  Dystrykt obejmuje 486 z 2,575 okręgów wyborczych miasta Chicago.

Aby zapewnić prawidłowy przebieg wyborów, Chicago Board of Election zatrudniło ponad 150 śledczych oraz techników w Dniu Prawyborów. Śledczy będą wysyłani do placówek wyborczych w przypadkach podejrzenia agitacji wyborczej “electioneering” w strefie “campaign-free zone.” Strefa ta jest oznaczona, obejmuje teren 100 stóp od wejścia do placówki wyborczej.  Śledczy przeprowadzają dochodzenie w przypadku zgłoszenia nieprawidłowości w głosowaniu. Śledczy, dodatkowi sędziowie elekcyjni oraz technicy są  przydzieleni do reagowania  i podjęcia dodatkowych kroków na różnego typu otrzymane telefony.

Nowe: Zapobieganie Podwójnemu-Głosowaniu; Ułatwienia dla wojska i cywili poza granicami kraju poprzez głosowanie za pośrednictwem faksu (fax)

Chicago Board of Election stosuje nowe zabezpieczenia w tych wyborach: Na aplikacji o kartę wyborczą mieści się wydrukowana wiadomość informująca iż wyborca oddał głos w okresie wczesnego głosowania lub głosował “absentee” drogą pocztową lub osobiście. Wydrukowana  wiadomość jest umieszczona w miejscu wyznaczonym na złożenie podpisu wyborcy. Dodatkowo sędziowie elekcyjni otrzymali listę wyborców, którzy głosowali w okresie wczesnego głosowania oraz głosowali “absentee.”

Zgodnie z decyzją wydaną przez Sąd Federalny, w tych Specjalnych Prawyborach po raz pierwszy w stanie Illinois karty wyborcze przesłane za pośrednictwem faksu (fax) od wojskowych oraz cywili przebywających poza granicami kraju będą akceptowane. Zarząd Komisji Wyborczej miasta Chicago (Chicago Board of Election) oraz Biuro Sekretarza Powiatu Cook (Cook County Clerk) poszukiwali takiego ułatwienia z powodu ścisłego rozkładu Specjalnych Prawyborów i Specjalnych Wyborów.

Wyborcy, którzy będą świadkami nieprawidłowego przeprowadzania głosowania lub napotkają się z innymi problemami w Dniu Wyborów proszeni są o kontakt z Biurem Centralnym “Election Central” Chicago Board of Election pod numerem telefonu (312) 269-7870.  Na wszystkie pytania odpowiadać będą pracownicy Chicago Board of Election oraz kompetentni adwokaci.  Linie telefoniczne Biura Centralnego “Election Central” będą czynne tylko w Dniu Wyborów. Biuro Centralne “Election Central”oferuje pomoc w języku angielskim, chińskim, polskim oraz koreańskim.

Każdy wyborca, którego rejestracja została zakwestionowana może odnowić status swojej rejestracji i oddać głos w Dniu Prawyborów w placówce wyborczej. Wyborca musi przedstawić dowód tożsamości, udowadniając iż w dalszym ciągu mieszka pod tym adresem pod którym jego/jej rejestracja została zakwestionowana  oraz podpisać oświadczenie pod przysięgą.

Osoby, które twierdzą iż zgodnie z prawem zarejestrowały się do głosowania lecz  ich rekord rejestracji nie znajdował się w spisie wyborców, mogą oddać głos na  tzw. tymczasowej karcie wyborczej “provisional ballot.” Karty wyborcze “provisional” są przechowywane osobno. Przed otworzeniem koperty z oddanym głosem (karta wyborcza “provisional”) Chicago Board of Election sprawdzi rekord rejestracji wyborcy i zdecyduje czy głos oddany na karcie wyborczj “provisional” zostanie policzony. Tylko głosy oddane na kartach wyborczych “provisional” we właściwej placówce wyborczej do której wyborca został przydzielony mogą zostać policzone. 

Nominowani kandydaci w Specjalnych Prawyborach 3 marca, zmierzą się w Specjalnych Wyborach 7 kwietnia.