Adam Kwiatkowski – Podziękowania dla Polonii

Przez ostatnie 4 lata miałem zaszczyt pełnić funkcję Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VII Kadencji. Uzyskany w 2011 r. mandat przyjąłem jako ogromne wyróżnienie, ale i wielkie zobowiązanie, szczególnie wobec Polaków mieszkających poza granicami Polski, którzy oddali na mnie swoje głosy.
Zaciągnięty dług zaufania skutecznie spłacałem przez cały okres swojej pracy parlamentarnej działając m.in. w Komisji Łączności z Polakami za Granicą.

 

W Państwa imieniu upominałem się o istotne dla Was kwestie wymagające nowych rozwiązań ustawodawczych, jak również pomagałem w rozwiązywaniu problemów, jakie niesie ze sobą codzienne życie na emigracji.
To dzięki Waszemu zaangażowaniu i wsparciu sprawowałem mandat posła bliskiego sprawom Polaków żyjących na emigracji.

Moja poselska działalność dobiega właśnie końca i jest doskonałą okazją do wyrażenia wdzięczności dla wszystkich, z którymi dane mi było w tym czasie spotkać się lub współpracować. Zapewniam również, że w swojej dalszej działalności publicznej zawsze będę pamiętał o Rodakach mieszkających poza granicami kraju.

Na ręce wszystkich Polaków rozsianym po całym świecie składam wyrazy głębokiego szacunku i podziękowania za wysiłek wkładany w pielęgnowanie kultury i tradycji polskiej, za wierność mowie i wierze ojców oraz za miłość do Ojczyzny. Dziękuję Wam za to, że nie tylko sami pamiętacie o Waszych korzeniach, ale za to, że angażujecie się w dziesiątki działań i inicjatyw społecznych na rzecz polskości i promocji Polski w świecie.

Słowa wdzięczności kieruję do organizacji polonijnych za ich nieocenioną rolę w umacnianiu więzi Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą z Ojczyzną, jej językiem i kulturą oraz niesienie pomocy w zaspokajaniu różnorodnych potrzeb Rodaków żyjących na emigracji.
Dziękuję mediom polonijnym za ich zaangażowanie w promowanie spraw polonijnych oraz kreowanie i utrwalanie pozytywnego wizerunku Polski i Polaków w świecie.

Słowa najwyższego uznania kieruję do Duszpasterzy za ich olbrzymi wkład w zachowanie wiary i polskości wśród naszych Rodaków. Polskie ośrodki duszpasterskie stanowią ostoję polskości, bazę i wsparcie dla działalności polonijnych organizacji, których celem jest zachowanie polskiej tożsamości, krzewienie kultury i tradycji polskich oraz nauczanie języka polskiego.
Drodzy Rodacy, niezależnie od tego, gdzie przyszło Wam żyć pielęgnujcie poczucie wspólnoty narodowej, podtrzymujcie więzi łączące mijające i nadchodzące pokolenia, a wartości otrzymane od przodków, przekazujcie swoim dzieciom. Pamiętajcie jednak, że podtrzymywanie i kultywowanie polskości oraz promocja Polski mogą być skuteczne tylko wtedy, gdy będzie ona dobrze postrzegana na arenie międzynarodowej, a Jej imię, jej historia i osiągnięcia będą przedstawiane prawdziwie i powszechnie szanowane.

Przyjmijcie jeszcze raz moje serdeczne podziękowania oraz życzenia wszelkiej pomyślności oraz rodzinnego i osobistego szczęścia.
Bądźcie dumni z tego, że jesteście Polakami!

Z wyrazami szacunku

Adam Kwiatkowski
Poseł na Sejm RP

Adam Kwiatkowski, Sekretarz Stanu- Szef Gabinetu Prezydenta RP.
Ur. 7 grudnia 1972 roku w Warszawie, absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
W latach 1994 -2006 Radny Dzielnicy Praga – Południe. W latach 2006 – 2011 Radny m. st. Warszawy. Zasiadał w Komisji Budżetu i Finansów oraz w Komisji Pomocy Społecznej i Przeciwdziałania Patologiom.
Były współpracownik śp. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Jeden z założycieli Zarządu Ruchu Społecznego im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

W wyborach parlamentarnych 9 października 2011 roku głosami 6 284 wyborców z Warszawy i zagranicy został wybrany Posłem na Sejm RP. Zasiadał m. in. w Komisji Łączności z Polakami za Granicą oraz Komisji Finansów Publicznych. 7 sierpnia 2015 r. został powołany przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę na stanowisko Sekretarza Stanu, Szef Gabinetu Prezydenta RP.
http://adamkwiatkowski.pl/#o-mnie