Bal Polonii w Tyrolu

bal

 

Wśród gości honorowych powitaliśmy konsula honorowego RP w Innsbrucku pana Siegfrieda Resla z małżonką Ingrid, wiceburmistrza miasta Innsbrucka pana ing. Eugena Sprengera z małżonką Marylą, prezes Wiedeńsko – Krakowskiego Stowarzyszenia Kulturalnego panią Zofię Beklen, wiceprezesa Związku Polaków w Górnej Austrii pana Józefa Pawińskiego jak również otwierającego nasz jubileuszowy 15. bal pana Andrzeja Kempę – szefa sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Austrii i jednocześnie prezesa Stowarzyszenia – Światowe Igrzyska Polonijne – Polonia Austriacka.

bal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serdeczne podziękowania panu Markowi Góralczykowi – sekretarzowi generalnemu Polskiego Związku Piłki Ręcznej za sportowe akcenty na naszej zawsze atrakcyjnej tomboli jak również wszystkim pozostałym sponsorom naszego balu. Przeprowadzona w trakcie balu zbiórka wzbogaciła konto Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy o 268,- euro.

tyrol

 

Wielkie dzięki wszystkim współorganizatorom za ich ogromny wkład pracy przed, w trakcie i po balu.

A że wszystko co miłe szybko przemija pozostało nam cierpliwie czekać do następnego Balu Polonii w Tyrolu…

 Zdjecia z balu:

http://www.poloniatirol.com/seite500.htm