Bezpłatne szczepienia i badania dla Polonii

 

UWAGA !!!
Bezpłatne szczepienia przeciw grypie
dla Polonii (Flu shots)
badania ciśnienia krwi
badania poziomu cukru we krwi
konsultacje kardiologiczne
*****
odbędą się dnia 29 października (czwartek) 2015 r.
od godz. 10:00 am do 12:00 noon
w Domu Podhalan (mała sala)
4808 S. Archer Ave., Chicago, IL. 60632

Rejestracja na miejscu w Domu Podhalan
od godz. 9:45 am
(Ilość miejsc ograniczona do pierwszych
200 osób)
…………………………………………………………………………..
Sponsorzy:
Orawiec Cardiac Fund PAMS
Handzel Open Inc.
Presence Resurrection Medical Center
Związek Lekarzy Polskich w Chicago
Związek Podhalan w Pó³nocnej Ameryce
dr Bronisław Orawiec
…………………………………………………………
Szczepienia zostaną przeprowadzone pod kierunkiem
dr. Bronisława Orawca
Honorowego Prezesa Związku Lekarzy Polskich w Chicago
Lekarza Związku Podhalan w Północnej Ameryce