Bolesław Mieszkowic

Redakcja Polish News, została zaproszona na spotkanie historyczne Towarzystwa Renesans, które było poświęcone królowi Zapomnianemu, zwanemu też Okrutnym. Spotkanie takowe, miało miejsce w Suchedniowie, niewielkim miasteczku województwa świętokrzyskiego.

 

Pierworodny syn Mieszka

-Bolesław Zapomniany, to legendarny król Polski mający panować w latach 1034–1038. Jak podają nieliczne źródła historyczne, był on pierworodnym synem Mieszka II Lamberta. O tym fakcie, wspomina później XIV-wieczne źródło historyczne, jakim jest Kronika Wielkopolska. Podaje nam ona, że po śmierci króla Lamberta, rządy nad naszym krajem, objął jego pierworodny syn Bolesław -relacjonuje Antoni Sołtysiak członek Towarzystwa Renesans.

Srogi i zły

Według tej wspomnianej kroniki wiemy, iż z powodu swojej srogości i okropnych zbrodni jego życie źle się zakończyło. Z przyczyny jego ogromnej niegodziwości wobec narodu poddanego, miał on zostać wymazany ze spisu królów i książąt polskich i skazany na damnatio memoriae, czyli inaczej mówiąc, wieczne zapomnienie. Był on wygnany z kraju, by słuch o nim zaginął.

Z Kroniki Wielkopolskiej

….Gdy umarł Mieszko II w roku Pańskim 1034, nastąpił po nim pierworodny syn jego Bolesław. Skoro ten został ukoronowany na króla, wyrządził swej matce wiele zniewag. Matka jego pochodząca ze znakomitego rodu, nie mogąc znieść jego niegodziwości, zabrawszy maleńkiego syna swego Kazimierza, wróciła do ziemi ojczystej w Saksonii, do Brunszwiku i umieściwszy tam syna dla nauki, miała wstąpić do jakiegoś klasztoru zakonnic. Bolesław zaś z powodu srogości i potworności występków, których się dopuszczał, źle zakończył życie i choć odznaczony został koroną królewską, nie wchodzi w poczet królów i książąt Polski…. Brak o nim jakiejkolwiek wzmianki w Kronice Galla Anonima.

 Domniemana zagroda za czasów panowania Bolesława Zapomnianego

Mały Kazimierz

Zatem mały Kazimierz, z matką która pochodziła z cesarskiego rodu, po wygnaniu Bolesława Okrutnego, wrócił do Polski. Z racji niepełnoletności Kazimierza, częściowe rządy sprawowała jego matka. Ale i ona w krótkim czasie, została odsunięta od tronu polskiego. Zatem jedynie sam Kazimierz, pozostał u steru państw polskiego.

Brak opisu koronacji

Towarzystwo Renesans zauważyło, że brak jest historycznych wzmianek o koronacji jakiegokolwiek z ówczesnych władców Polski w tym okresie. Na uwagę zasługuje też fakt, iż brak było w kraju insygniów królewskich, odesłanych do cesarza przez znanego nam z historii naszego kraju królewicza Bezpryma. Krótki opis życia Bolesława w Kronice Wielkopolskiej, jest bardzo podobny do charakterystyki wspomnianego już Bezpryma, co pozwala na identyfikowanie tych dwóch postaci.

 Może tak wyglądał zapomnany władca

Opisy krakowskie

W rocznikach Kapituły Krakowskiej, pod datą 1038 roku, umieszczono zapis dotyczący zgonu króla Bolesława. Zanotowano tam… skoro Chrobry zmarł w 1025 roku, to Bolesław zmarł w roku 1081… Pośrednio jego istnienie potwierdza także Rocznik Małopolski, w którym Bolesław III Krzywousty, nazwany jest Bolesławem IV.

Kodeks z Tyńca

Kodeks Tyniecki, trochę nadwątlony zębem czasu, opisuje Bolesława Szczodrego z figurującą przy jego imieniu rzymską cyfrą III. To daje podstawy domniemać, że między Chrobrym a Śmiałym, był jeszcze jeden Bolesław. Może to akurat, nasz Zapomniany król?

Roczniki Świętokrzyskie

W Rocznikach Świętokrzyskich, w obu tych dziełach imię Bolesław zmieniono z nieznanych powodów na Włodzisław. Natomiast w dziele zatytułowanym Tabula regnum Poloniae z końca czternastego stulecia, umieszczone jest pewne zdanie:…Jeden waleczny król wymazany został z rzędu panujących…

Czy był wymysłem kronikarskim

Życie Bolesława Zapomnianego, datowano na lata 1014–1038. Większość współczesnych historyków, wyraża opinię, iż Bolesław stanowi wymysł kronikarzy. O Bolesławie Zapomnianym nie wspominają żadne źródła mu współczesne, nie występuje także w przekazie Galla Anonima, który opisuje losy kraju po śmierci Mieszka II. Ale jak widzimy, niektóre fakty historyczne, same w sobie naprowadzają nas współczesnych, na istnienie Zapomnianego władcy polskiego.

Towarzystwo Renesans, a także redakcja Polish News, byli uczestnikiem wielu wystaw, na których pokazywano jak mógł wyglądać ów zapomniany król. Czy był tylko literalnym władcą naszego kraju, czy też niezrównanym w obojach wojownikiem, zasługuje to na dokładne przemyślenie. Tego nie wiemy, ale warto jest naszym polonijnym czytelnikom, przekazać wiadomości o takowym władcy, o którym za wszelką cenę chce zapomnieć nasza historia.

Tekst i zdjęcia Ewa Michałowska- Walkiewicz
[email protected]