Czy czekają gdzieś na ciebie zapomniane pieniądze?

 

Może jest to depozyt wpłacony firmie telefonicznej, niezrealizowany przekaz pocztowy czy podróżny. A możeTwoja ciocia przed śmiercią zapomniała wyliczyć w testamencie któreś ze swoich kont bankowych.

W skarbcach stanowych spoczywa ponad $30 miliardów, zapomnianych przez co dziesiątego Amerykanina. Do tego dochodzi prawie $1 bilion w stanowych, federalnych i prywatnych programach emerytalnych i w grupowych ubezpieczeniowych polisach na życie,o które nikt się nie upomina.

Co bywa zapomniane
Oto rodzaje mienia, jakie bywa zapomniane i wędruje pod opiekę władz stanowych:

■konta oszczędnościowe i czekowe,
■niezrealizowane czeki z wypłatą (payroll checks),
■przekazy pocztowe (money orders), czeki kasjerskie i podróżne (travelers checks),
■konta terminowe (certificates of deposit),
■depozyty klientów lub nadpłaty,
■spłacone polisy ubezpieczeniowe,
■płatności z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych i wypadkowych,
■niezrealizowane świadczenia pośmiertne (death benefit checks),
■gift certificates,
■akcje i dywidendy,
■depozyty w firmach użytecznościowych (utility deposits).

Banki, domy maklerskie, fundusze powiernicze, domy handlowe, sklepy, firmy użytecznościowe i inne mają obowiązek przekazać do władz stanowych pieniądze należące do klientów,które nie były roszczone przez 3 do 5 lat. Najpierw, oczywiście, muszą spróbować odnaleźć prawowitego właściciela. Jeżeli im się to nie uda, przekazują pieniądze do skarbu stanu, gdzie klient zamieszkiwał. Jeżeli ten stan jest nieznany,pieniądze wędrują do stanu, gdzie firma jest zarejestrowana. Tam pieniądze pozostają do czasu zgłoszenia się właściciela.

Brak transakcji na koncie w banku przez 5 lat powoduje, że bank uzna konto za zapomniane. Bank napisze o tym do ciebie, a jeżeli nie odpiszesz, zamieści ogłoszenie w gazecie, po czym odeśle pieniądze do stanu.

Jak szukać pieniędzy
Zapomniane pieniądze są trzymane przez urząd zwany najczęściej Unclaimed Property Division, który jest częścią stanowego Department of Revenue lub Department of Treasury. Kiedyś trzeba było dzwonić lub pisać do każdego stanowego urzędu we wszystkich stanach w których w przeszłości mieszkaliśmy.  Internet bardzo ułatwił to zadanie.

Linki do Unclaimed Property Divisions we wszystkich stanach podaje witryna National Association of Unclaimed Property Administrators (P.O.Box 1272, Jefferson City, MO 65102) pod adresem http://unclaimed.org . Na ekranie pojawia się mapa Stanów Zjednoczonych. Kliknięcie na nasz stan przenosi nas do witryny odpowiedniego stanowego urzędu. Przeszukanie stanowej bazy danych jest zazwyczaj bardzo proste: wystarczy wstawić swoje nazwisko, a zobaczymy listę osób noszących to nazwisko, na których czekają pieniądze.

Jeżeli masz szczęście i twoje imię i nazwisko jest na liście właścicieli zapomnianych pieniędzy, to wystarczy kliknąć na odpowiedni odsyłacz, a pojawia się formularz (claim form). Trzeba go wydrukować, wypełnić i podpisać w obecności notariusza.Do tego trzeba załączyć dokumenty poświadczające, że to ty jesteś prawowitym właścicielem. Instrukcje pomogą w tym zadaniu.

Nadpłacone podatki
Wielu podatnikom należy się zwrot nadpłaconych podatków. Po otrzymaniu rozliczenia, Urząd Podatkowy (IRS) sprawdza go, sporządza czek i wysyła na ostatni znany mu adres. Ale ludzie przenoszą się często, a do tego IRS może mieć omyłki w adresie. W rezultacie tysiące czeków wraca do IRS z napisem “adresat nieznany”. IRS jest w posiadaniu setek milionów nieodebranych dolarów.

Rada: Jeżeli IRS jest nam winien zwrot, którego nigdy nie otrzymaliśmy w przeciągu 28 dni od posłania deklaracji podatkowej, należy zadzwonić do IRS pod numer1-800/TAX-1040 (1-800/829-1040). Trzeba mieć pod ręką swój numer SocialSecurity i kwotę spodziewanego zwrotu i znać swój status podatkowy (filing status, tzn. czy jest się osobą samotną, zamężną/żonatą, głową rodziny).Pracownik IRS odpowie nam od ręki, co się dzieje z naszym czekiem i gdy trzeba,wystawi go po raz drugi.

Lepiej: Idź do www.irs.gov. Kliknij na „Where is my refund”. Jeżeli odnośnika nie ma na pierwszej stronie, to googluj “Where is my refund”. Będziesz musiał wstawić tam numer Social Security i kwotę spodziewanego zwrotu i znać swój status podatkowy.

Rada: Ślij swoje rozliczenia podatkowe elektronicznie. IRS poświadczy odbiór w przeciągu 72godzin i prześle zwrot nadpłaconych podatków znacznie szybciej.

Uwaga: Za każdym razem, gdy się przenosisz, poślij do IRS zgłoszenie zmiany adresu na formularzu 8822. Można go ściągnąć z http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/f8822.pdf  albo zamówić pod numerem 1-800/TAX-FORM (1-800/-829-3676).

Czeki Social Security
Większość świadczeń wysyłanych jest do odbiorców przelewem na ich konto. Ale jeżeli ciągle otrzymujesz czeki, a jakiś się zawieruszył czy został skradziony, to należy zadzwonić do Social Security Administation pod numer 1-800-772-1213. SSA sprawdzi, czy czek został zrealizowany i czy podpis na jego odwrocie jest zgodny z naszym. Jeżeli nie, to dostaniesz drugi czek.

Niewypłacone emerytury
Pension Benefits Guaranty Corporation ubezpiecza 44 miliony Amerykanów uczestniczących w prawie 29,400 programach emerytalnych. Jeżeli twój program emerytalny został przerwany np. z powodu bankructwa firmy, istnieje szansa, że PBGC będzie płacić świadczenia.

PBGC poszukuje kilka tysięcy zagubionych odbiorców, którym jest winien pieniądze, maksymalnie do$54,000. Średnia wypłacana renta wynosi obecnie $4,500 rocznie. By dowiedzieć się, czy jesteś jednym z nich, zadzwoń pod numer 1-800-400-PBGC (1-202-326-4000)lub sprawdź w www.pbgc.gov.

 

Jak nie szukać
Nie należy najmować żadnej firmy do odszukania zagubionych zasobów. Firm takich nie brakuje ichociaż obiecują one “bezpłatne komputerowe poszukiwanie”, potrącają od 10% do 50% odnalezionych pieniędzy. Ich usługi miały sens w przeszłości, ale obecnie Internet sprawił, że szukanie bezpłatnych pieniędzy jest łatwe.

ElżbietaBaumgartner

http://www.poradniksukces.com

 

Wydawca: Elżbieta Baumgartner. Redaktor tekstu: Danuta Marciszek. Poradnik Sukces służy Polonii od 1989 roku, wydaje książkiPoradę Tygodnia, prowadzi Forum Dyskusyjne, gdzie Polacy radzą sobie nawzajem. Radiowe pogadanki Elżbiety Baumgartner słychać na wielu stacjach radiowych. Jeżeli zadać pytanie, wpisz je w odpowiedni dział na Forum Dyskusyjnym. Ażeby zaprenumerować bezpłatną Poradę Tygodnia, zarejestruj się klikając na ten odnośnik