Dni Filharmonii

W Polsce w miesiącu marcu kultywowane są Dni Filharmonii Polskiej. Nasza Redakcja udała się zatem na koncert 10 tenorów do Filharmonii Świętokrzyskiej, aby uczcić ten wyjątkowy czas.

Instytucja kulturalna

Filharmonia, to po prostu instytucja kulturalna, która zajmuje się organizacją i prezentacją koncertów muzyki poważnej. W tym miejscu należy podkreślić, że w Filharmonii odbywają się także koncerty muzyki rozrywkowej, na które zapraszane są duże zespoły muzyczno-wokalne.

W celu prezentowania utworów

Instytucjami prowadzącymi działalność podobną do Filharmonii są np. stowarzyszenia muzyczne. Działalność filharmonii jest ukierunkowana w celu prezentowania utworów wymagających największych obsad wykonawczych, a także prezentowania bogatego instrumentarium.

Muzyka na żywo

Pod względem skali działalności, filharmonie zalicza się do największych instytucji zajmujących się prezentacją muzyki na żywo. W operach prezentowane są utwory sceniczne, natomiast filharmonie skupiają się na muzyce koncertowej. W oddzielnych salach, w ramach podstawowego repertuaru, filharmonie przedstawiają najczęściej muzykę kameralną.

Znaczenia słowa filharmonia

Słowo „filharmonia” pochodzi z połączenia dwóch terminów greckich, takich jak Phileo- umiłowanie oraz Harmonia – współdziałanie. Wzór filharmonii powstał w Italii. A była to „Accademia dei Filharmonici”. Na ich podobieństwo powstały zrzeszenia filharmoniczne na przykład w Lublanie, Wiedniu czy też w Londynie. W Polsce pierwsza filharmonia została założona w w Krakowie w roku 1817, w niej to na czele chóru i orkiestry złożonej z muzyków amatorów i zawodowców, stał organista wawelski Wacław Goruczkiewicz. Filharmonia warszawska, zaistniała w roku 1901.

Redakcja Polish News, została zaproszona na koncert filharmonijny 10 tenorów, do Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach.

Ewa Michałowska -Walkiewicz