Dr Marek Rudnicki z Chicago „Ambasadorem Spraw Polskich”

Dr. Rudnicki

– Traktuję tę nagrodę jako znak aprobaty dla polityki zagranicznej, która stara się być przewidywalna, z jednej strony kierując się zasadą stosowania rachunku ekonomicznego, a z drugiej nowoczesnym pojmowaniem patriotyzmu otwartego na świat i plasującego Polskę w głównym nurcie Unii Europejskiej – powiedział Minister Spraw Zagranicznych RP Radek Sikorski, odbierając Kryształowy Laur Umiejętności i Kompetencji.

Biskup Jan Wieczorek; Andrzej Wajda, Róża Thun  Amb. UE w Polsce; dr Marek Rudnicki, Mieczysław Olender.

Biskup Jan Wieczorek; Andrzej Wajda, Róża Thun  Amb. UE w Polsce; dr Marek Rudnicki, Mieczysław Olender.


– To cała Polonia jest Ambasadorem Spraw Polskich.  Dziękuje Jej imieniem za uznanie dla działaności wszystkich, którym drogie są korzenie naszego pochodzenia i kraj rodzinny –  mówił  dr. Rudnicki po otrzymaniu Platynowego Lauru „Ambasadora Spraw Polskich”. 

Dr-Rudnicki

Prof. Dr. Rudnicki został uhonorowany za wiele lat działalności społecznej,

a przede wszystkim za:

 

– Za niezłomną postawę Polaka, zawsze gotowego walczyć o dobre imię swoich Rodaków i Ojczyzny

 

– Za odważną obronę krzywdzonego człowieka

 

– Za aktywną rolę i leadership w integrowaniu medycznych  środowisk polonijnych w różnych krajach   świata

 

– Za wieloletni udział w szkoleniu kolejnych pokoleń chirurgow, zarówno w Polsce jak i od kilkunastu lat w Stanach Zjednoczonych.

 

– Za pomoc w budowaniu i kształtowaniu programów nauczania medycyny w języku angielskim w Śląskim Uniwersytecie Medycznym oraz innych uczelniach medycznych w kraju.

 

– Za założenie i wieloletnie prowadzenie Polsko – Amerykańskiego Programu Walki z Rakiem Piersi oraz Amber Coalition – Better Health Foundation.

Podczas poprzedzającej Gale konferencji prasowej jak również w swoim oficjalnym wystąpieniu, chicagowski chirurg pogratulował Panu Andrzejowi Wajdzie: „To dzieki takim mistrzom jak Andrzej Wajda, jak Wojciech Kilar, jak wielu innych, znajdujemy duchowe przesłanie do głebokiego wiązania się

 

z tradycja i osiągnieciami naszego rodzinnego kraju.  Wzbogaceni ich sztuka możemy bardziej skutecznie walczyć o dobre imię Polski i Polaków.”  Gromkie brawa widzów dowiodły że te słowa Prof. Rudnickiego są ważkie dla każdego z nas.

Były premier Jerzy Buzek, gratuluje Laureatom. Po jego prawej stronie siedzi  Minister Radek Sikorski

Były premier Jerzy Buzek, gratuluje Laureatom. Po jego prawej stronie siedzi  Minister Radek Sikorski

Tancerka zespołu „ Śląsk”

Tancerka zespołu „ Śląsk”

Galę zakończył występ Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”, który specjalnie na tę okazje przygotował znakomity program „Świat – Europa – Polska Tradycja”.   „Śląsk” został również uhonorowany Platynowym Laurem „Ambasadora Spraw Polskich”.

 

Zespołu „ Śląsk”

Zespołu „ Śląsk”


Historię Laurów tworzy kilkuset laureatów, ich sukcesy, osiągnięcia w biznesie, nauce, edukacji, polityce czy kulturze. Wśród dotychczasowych wyróżnionych znalazły się takie osobistości jak Ojciec Święty Jan Paweł II, prezydent Lech Wałęsa, sekretarz generalny NATO Javier Solana Madariaga, Jan Nowak Jeziorański, prezydent Aleksander Kwaśniewski, prezydent Vaclav Havel, Kardynał Stanisław Dziwisz, profesor Władysław Bartoszewski czy profesor Leszek Balcerowicz. 

 

 

POLISH NEWS

 

Foto: J. Rzymelka