Dyktando Polskie 2018 pt. „Historia Polski w opowieściach o stolicach”

2 maja 2018r. w Polskiej Szkole Społecznej im. św. Jana Pawła II  po raz kolejny odbył się konkurs ortograficzny „Dyktando Polskie 2018” dla uczniów klas 9-11.

Witając uczniów i grono pedagogiczne dyrektor szkoły Helena Dubowska zaznaczyła, że wypełniony pułapkami tegoroczny tekst jest inspirowany 100-leciem Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Nieprzypadkowa jest również tegoroczna liczba uczestników: 100 osób na 100-lecie Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Nauczyciel-koordynator konkursu, Anna Zagdaj, przypomniała uczniom, że podczas pisania dyktanda nie wolno korzystać z żadnych pomocy naukowych, porozumiewać się z innymi uczestnikami, opuszczać sali przed zebraniem prac, korzystać z wszelkich urządzeń elektronicznych (telefony komórkowe, notesy, słowniki itp.). Natomiast nauczycielka języka polskiego, Anna Litwinowicz, podkreśliła, że kto popełnia błędy ortograficzne, często jest dyskwalifikowany przez innych jako osoba niekompetentna, mająca braki w wykształceniu, z której zdaniem nie warto się liczyć, zachęcając w ten sposób uczniów częściej sięgać do słowników ortograficznych.

Jednym z warunków uczestnictwa w dyktandzie było ubranie się w kolorach bieli i czerwieni. Po napisaniu dyktanda uczniowie chętnie pozowali do wspólnego zdjęcia.

Uroczyste podsumowanie konkursu i wręczenie cennych nagród odbyło się 4 maja. Historyk i krajoznawca, Józef Porzecki, pogratulował uczniom i nauczycielom świetnych wyników z języka polskiego.

Wyniki szkolnego konkursu ortograficznego „Dyktando Polskie 2018”:

I miejsce – Marta Fortulańska; naucz. Anna Litwinowicz (nagroda- iPhone SE 32 GB )
II miejsce – Weronika Kołosza; naucz. Agnieszka Moroz (nagroda- PowerBank 12000 mAh)
III miejsce ex aequo – Złata Wasilewska, Tatiana Mazajło; naucz. Anna Zagdaj (nagroda- PowerBank 10000 mAh)

Wyróżnienia:

Ewelina Bondarenko; naucz. Anna Zagdaj

Jerzy Tołoczko; naucz. Anna Litwinowicz

Antoni Bartasz; naucz. Anna Zagdaj

Wyróżnienia (uczniowie, którzy pobierają naukę języka polskiego przez rok):

Daria Skrebiec; naucz. Agnieszka Moroz

Polina Michajłowska; naucz. Helena Dubowska

Wioletta Subotkiewicz; naucz. Anna Litwinowicz

Anna Kuchta; naucz. Anna Litwinowicz

Weronika Sokołowska; naucz. Anna Litwinowicz

Współorganizatorami zmagań z ortografią jest Klub Nauczycieli Polskich i Polonijnych w Gnieźnie oraz ZSP nr 2 w Gnieźnie.

Serdecznie dziękujemy naszym sponsorom – Fundacji „Polacy znad Niemna”, ZST w Częstochowie, ZS im. Jana Kochanowskiego w Częstochowie za ufundowanie atrakcyjnych nagród dla zwycięzców i wyróżnionych w konkursie.

Dyktando było świetną zabawą, jak i możliwością popisania się przed rówieśnikami. W te dni majowe nie zabrakło uśmiechów zwycięzców, nagród i oczywiście… błędów, ale tylko ten, kto nie robi nic, ich nie popełnia. Gratulujemy więc bez wyjątku wszystkim uczestnikom! 

Nauczyciel-koordynator konkursu

Anna Zagdaj

Polskie Dyktando na Białorusi-2018 / Польский диктант в Беларуси

https://www.youtube.com/watch?v=-LWUtnvtbgI

REGULAMIN DYKTANDA

DYKTANDO  POLAKA czyli SŁUCHAM, PISZĘ , ZAPAMIĘTAM….

„OD NAJMŁODSZYCH KLAS – JĘZYK POLSKI ZNA KAŻDY Z NAS”

 

ORGANIZATORZY:

KLUB NAUCZYCIELI POLSKICH I POLONIJNYCH – GNIEZNO

CELE DYKTANDA:

 • Krzewienie i promowanie poprawnej polszczyzny,

 • Rozbudzanie motywacji do pogłębiania wiedzy i umiejętności ortograficznych,

 • Podejmowanie współzawodnictwa w „ortograficznych potyczkach”.

ZAŁOŻENIA DYKTANDA:

 • Konkurs jest adresowany do uczniów szkół polonijnych działających na całym świecie.

 • Dyktando piszą uczniowie w 3 grupach wiekowych : szkoła podstawowa, gimnazjum , szkoła średnia.

 • Dyktando może też być przeprowadzone wśród rodziców, rodziny uczniów i pracowników szkoły.

 • Ważne , aby w każdej szkole w sumie do dyktanda przystąpiło 100 osób – 100 osób na 100 lecie Odzyskania Niepodległości.

PRZEBIEG DYKTANDA I KRYTERIA OCENY:

 • Do konkursu przystępują uczniowie – w 3 grupach wiekowych : szkoła podstawowa, gimnazjum , szkoła średnia.

* Każda szkoła organizuje konkurs w terminie od 3 maja do 11 listopada 2018 roku, w oparciu
o przysłany tekst dyktanda.

 • Szkoła przesyła zgłoszenie do 15 maja 2018r. na adres [email protected]

 • Zgłoszenie wg wzoru NAZWA SZKOŁY – ADRES POCZTOWY – NAZWISKO KOORDYNATORA I ADRES MAIL NA KTÓRY ZOSTANIE WYSŁANY TEKST DYKTANDA

 • Tekst dyktanda znany będzie tylko koordynatorowi.

 • Sprawozdanie z przeprowadzonego dyktanda – przesyłamy do 30 listopada 2018 roku według wzoru – prześlemy zgłoszonym szkołom

 • UWAGA ! ( należy zrobić zdjęcia w trakcie pisania, oraz osobom, które bezbłędnie napiszą)

Przebieg dyktanda – ustala koordynator w danej szkole.

 • Podczas pisania dyktanda nie wolno korzystać z żadnych pomocy naukowych, porozumiewać się z innymi uczestnikami, opuszczać sali przed zebraniem prac, korzystać z wszelkich urządzeń elektronicznych (telefony komórkowe, notesy, laptopy, słowniki itp.).

 • Oceniana będzie również interpunkcja.

 • Nie wolno pisać dyktowanego tekstu literami drukowanymi.

 • Nieczytelny i niejednoznaczny zapis wyrazu i znaku interpunkcyjnego będzie rozstrzygany na niekorzyść piszącego. Ewentualne poprawki i skreślenia muszą być wyraźnie zaznaczone. W poprawkach także nie wolno używać liter drukowanych.

 • Tytuł MISTRZA ORTOGRAFII przyznany zostanie uczestnikom, którzy napiszą tekst bezbłędnie. W przypadku braku takich osób tytuł otrzymają Ci, którzy popełnią najmniej błędów.

 • Wgląd do własnej pracy będzie możliwy w terminie późniejszym, podanym przez organizatorów po zakończeniu imprezy.

 • Tekst dyktanda opracowany zostanie na podstawie zasad pisowni i interpunkcji zawartych
  w Wielkim słowniku ortograficznym PWN, pod red. Edwarda Polańskiego, Warszawa 2003.

 • Tekst ortograficzny ocenia komisja złożona z nauczycieli polonistów – wybranych przez koordynatora lub dyrekcję szkoły.

TERMIN DYKTANDA:

OD 3 MAJA 2018 DO 11 LISTOPADA 2018 ROKU.

ZASADY:

Komisja konkursowa ocenia poprawność ortograficzną dyktanda zgodnie z następującymi kryteriami:

USTALAMY MAKSYMALNĄ ILOŚ PUNKTÓW 100 czyli 100 NA STULECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

 • Za błędy popełnione podczas pisania ze słuchu punkty są odejmowane od określonej maksymalnej liczby punktów wg zasady:

 • błąd I stopnia – 1 pkt;

 • błąd II stopnia – 1/2 pkt.

 • Za błędy I stopnia uważa się pisownię rz – ż, ó – u, h – ch, pisownię „nie”
  z czasownikami; pisownię wyrazów wielką literą, opuszczenie wyrazu.

 • Błędy II stopnia to inne błędy, np.: ą, ę z utratą dźwięczności, zmiękczenia, opuszczone pojedyncze litery, przestawienie wyrazów w zdaniu, zniekształcone końcówki wyrazów, pisownia „nie” z przymiotnikami, rzeczownikami i przysłówkami, itp.

 • Dwa błędy interpunkcyjne mają wartość jednego błędu II stopnia.

POWODZENIA – Małgorzata Tomczak