Dzień Teatru

Spektakl z udziałem redakcji Polish News

W dniu 27 marca podczas Międzynarodowych Dni Teatru, redakcja Polish News została zaproszona do Miejskiego Centrum Kultury w Skarżysku – Kamiennej, na spektakl zatytułowany „Wojna chłopska”. Ten wspaniały występ aktorski, miał uhonorować pracę aktora i instytucję teatralną na całym świecie.

Na kongresie w Helsinkach

W czerwcu 1961 roku podczas 9. światowego kongresu Międzynarodowego Instytutu Teatralnego w Helsinkach ustanowiono na 27 marca każdego roku Dzień Teatru. Często czas ten jest wydłużany tworząc kilka Dni Teatru, w których możemy częściej udać się do tego przybytku krzepiącego duszę każdego człowieka. Jego ustanowienie zaproponował Arvi Kivimaa, prezydent Fińskiego Instytutu ITI. Dzień 27 marca, to czas obchodu rocznicy otwarcia Teatru Narodów (Theatre of Nations) w Paryżu. Od tego czasu Dzień Teatru jest obchodzony corocznie przez ponad sto narodowych ośrodków ITI na całym świecie.

Statutowe zobowiązania

Obchody Światowych Dni Teatru mają na celu realizację statutowych zobowiązań ITI. Głównym ich celem jest uświadomienie jak ważną jest przyjaźni i więź międzyludzka. Dnia 27 marca co roku, rozsyłana jest wiadomość, tłumaczona na ponad 20 języków, od wybitnego człowieka teatru zawierająca jego przemyślenia na temat teatru i światowej harmonii. Tego dnia odbywają się także specjalne spotkania i sympozja, a także rozliczne przedstawienia teatralne poświęcone znaczeniu i problemom teatru.

Skarżyska sztuka

Sztuka „Wojna chłopska”, ukazywała relatywne życie ludzi na wsi w okresie dziewiętnastego stulecia, ich zabobony, wierzenia i troskę o polon. Ten cudowny spektakl, wzbudził szczególne uznanie publiczności do pracy aktora i jego przesłania, które powinno mieć odbicie w życiu codziennym każdego widza.

Ewa Michałowska – Walkiewicz