I Zjazd Wszystkich Świdniczan

 

Szanowni Państwo,

W dniach od 1 do 4 sierpnia Świdnica na Dolnym Śląsku stanie się miejscem spotkań… świdniczan – zarówno tych, którzy się tu urodzili przed wojną, jak też tych, którzy trafili tu na tzw. Ziemie Odzyskane. Zarówno tych żyjących w mieście obecnie, jak i tych, którzy z różnych powodów stąd wyjechali. I Integracyjny Zjazd Wszystkich Świdniczan to wydarzenie nieprzeciętne, mające na celu nie tylko integrację mieszkańców, ale też całych pokoleń i wielu narodów. Ale przede wszystkim – pokazujące, że miasto może być i jest wspólnym mianownikiem.

Wydarzenia, których będziemy świadkami, to ogrom działań i przygotowań, jakie trzeba przeprowadzić w bardzo krótkim czasie, bowiem projekt przygotowany przez Stowarzyszenie Lokalna Organizacja Turystyczna „Księstwo Świdnicko-Jaworskie” zyskał uznanie i dofinansowanie Funduszu Inicjatyw Obywatelskich stosunkowo późno, biorąc pod uwagę wyznaczony termin zjazdu. Dlatego też bardzo liczymy na Państwa pomoc w rozpropagowaniu tego wydarzenia proponując objęcie go patronatem medialnym.

Z naszej strony oferujemy umieszczenie Państwa logotypów na wszelkich materiałach promocyjnych związanych ze zjazdem (ulotki, plakaty), a także na stronie internetowej www.zjazdswidniczan.pl (wraz z linkiem do Państwa portali).
Będziemy wdzięczni za przedstawienie skrótowej oferty oraz Państwa oczekiwań – być może uda nam się wspólnie znaleźć inne, równie ciekawe formy wzajemnej promocji.
W imieniu organizatorów

Anita Odachowska-Mazurekkoordynator
I Integracyjnego Zjazdu Wszystkich Świdniczan

    ***
O I Integracyjnym Zjeździe Wszystkich Świdniczan
I Integracyjny Zjazd Wszystkich Świdniczan (1-4 sierpnia 2013) to wielkie spotkanie wszystkich, obecnych i byłych mieszkańców Świdnicy. Zapraszamy tutaj także przedwojennych świdniczan narodowości niemieckiej, uchodźców greckich, którzy znaleźli tu azyl w l. 50. i 60. XX w., Żydów, którzy wyjechali w latach 50. i którzy zostali zmuszeni do emigracji po r. 1968, Polaków, którzy opuścili miasto w latach 70. i 80., Rosjan, którzy urodzili się tu w rodzinach pracujących dla wojsk Armii Radzieckiej, tych, którzy w poszukiwaniu pracy wyemigrowali w XXI w. Słowem wszystkich, którzy byli bądź są związani ze Świdnicą!     
    
Organizacja I Integracyjnego Zjazdu Wszystkich Świdniczan została dofinansowana z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w ramach Priorytetu 3 Integracja i aktywizacja społeczna. Zabezpieczenie społeczne w obszarze wsparcia 4 Porozumienie na rzecz integracji wspólnot i społeczności lokalnych.

Koordynatorem I Integracyjnego Zjazdu Wszystkich Świdniczan jest Anita Odachowska-Mazurek. Wszelkie pytania i sprawy związane z organizacją Zjazdu prosimy kierować pod nr. tel. +48 730-578-999, fax 74/856-29-53 lub e-mail: [email protected], znajdź nas na Facebooku (Zjazd Wszystkich Świdniczan).

 Strona internetowa: www.zjazdswidniczan.pl

Biuro Zjazdu / Reunion Office    Rynek 43, 58-100 Świdnica
Telefon / Telephone number    +48 730-578-999
Faks/Fax            74/856-29-53