JASEŁKA na Pogorzałym

 

Pierwsze jasełka urządził dawno temu, bo w roku 1223, wielki miłośnik Dzieciątka Jezus święty Franciszek z Asyżu w skalnej grocie w Greccio. Ojcowie i bracia z Franciszkańskiego Zakonu, zwyczaj ten ponieśli na cały świat, w tym także i do Polski, gdzie już pod koniec XIII wieku pojawiły się pierwsze figury przedstawiające całą scenerię Narodzenia Bożej Dzieciny w Betlejem. Nadszedł jednak czas, gdy ludziom znudziło się coroczne oglądanie slomianych lalek i drewnianych czy kamiennych figur. Pomysłowi bracia zakonni, zaczęli więc wystawiać najpierw ruchome kukiełki, później zaś role ich zastąpili ludzie.

W miesiącu styczniu

Najczęściej jasełka wystawiane były w miesiącu styczniu, kiedy to już opadł szał organizowania świąt Bożego Narodzenia, a biorący w nich udział aktorzy, mogli poświęcić więcej czasu na nauczenie się tekstu. Niestety, nie zawsze reakcja ludzi na te przedstawienia była godna miejsca, w jakim je wystawiano. A wystawiano je początkowo w stodołach lub na leśnych polanach. Do kościoła wprowadzono je dopiero pod koniec XVIII wieku, na specjalne prośby bogatych ludzi, mieszkających obok niego. Jasełka zawsze rozpoczynają się sceną zbudzenia pasterzy przez aniołów. Zawsze jest w nich też scena na dworze okrutnego króla Heroda, w której śmierć krążąca wokół jego tronu, kosą ścina mu głowę. Jest tam także niesforny diabeł, namawiający Heroda do zabicia dzieci w miasteczku Betlejem.


Stałe elementy w jasełkach

W jasełkach przedstawiona jest przede wszystkim święta rodzina przy żłóbku małego Jezusa, są tam też i pasterze oraz trzej królowie, przynoszący Królowi Królów dary. Były okresy w naszej historii, gdy zabraniano wystawiania jasełek, tak było w zaborze pruskim i rosyjskim w czasie naszej niewoli narodowej, tak było też w okresie ostatniej wojny i w czasach szalejącego komunizmu. Podczas właśnie takich jasełkowych przedstawień w czasach naszej narodowej niewoli, nieodłącznym ich motywem były akcenty patriotyczne, które były nie do przyjęcia przez naszych zaborców. Ale od zawsze utarła się wiara w to, iż szczególne dobro od losu sprzyjało tym ludziom, którzy wystawiali i oglądali owe spektaklum. Zatem chętnych do ich organizowania, nigdy nie brakowało.

Polish News na Pogorzałym

Nasza Redakcja, została zaproszona w jedną ze styczniowych niedziel, na jasełka, w których brali udział najmłodsi mieszkańcy wspomnianej dzielnicy miasta Skarżyska – Kamiennej. Mogliśmy zatem delektować się wspaniałą grą małych artystów, w których prym wiodła Ola Staniec grająca Marię, matkę nowonarodzonego nam Zbawiciela.

Ewa Michałowska – Walkiewicz

[email protected]