Karol Konstanty Majewski

Foto: https://upload.wikimedia.org/

Klub Kulturalnych Kobiet z Suchedniowa, zorganizował wyjazd do pobliskiego Opatowa, by tam w kaplicy świętego Jana posłuchać prelekcji profesora Jerzego Piaska, na temat bohaterstwa Karola Majewskiego, postaci lekko już zapomnianej przez społeczeństwo polskie. Nad Kanałem Kunowskim, recytowane były wiersze odnoszące się do osoby Karola Majewskiego i jego zesłańczej doli na dalekiej Syberii.

Odziany w łachmany

bez czci i honoru

gnali cię Polaku w trudzie życia znoju

byś był tam daleko, gdzie tajgi las mroczny

spowił cię swym cieniem jak potwór żarłoczny….

Kim był

Karol Majewski, urodził się w Denkowie w powiecie opatowskim, w dniu 17 marca 1833 roku. Zmarł on natomiast w dniu 28 września 1897 roku równiez w Denkowie zasłynąwszy jako polski polityk, działacz niepodległościowy, przewodniczący Rządu Narodowego w powstaniu styczniowym.

Pochodzenie i rodzina

Jego bratem był Władysław Majewski komisarz Rządu Narodowego z 1863 roku oraz Wincenty z wykształcenia prawnik. Przed rokiem 1852, Karol uczył się w Szkole Wyższej Realnej w Kielcach. Jako student Akademii Medyko- Chirurgicznej w Warszawie, był w 1860 roku organizatorem Komitetu Akademickiego. W 1862 roku został członkiem Dyrekcji Wiejskiej stronnictwa białych, namawiających wszystkich patriotów, do odłożenia decyzji o powstaniu styczniowym. Od czerwca do września, Karol Majewski kierował pracami Rządu Narodowego. W 1866 roku, został zesłany na Syberię, skąd powrócił w 1880 roku.

Po zesłaniu całkowicie wycofał się z życia politycznego uwikłanego w zabory kraju.

Foto:

Foto: https://upload.wikimedia.org/

Ewa Michałowska -Walkiewicz