Kogo boli głowa od wydatków a kogo ucieszy odszkodowanie? 

Zwykle trudno naprawić krzywdę, wyrównać szkodę i przeciwdziałać skutkom nieszczęść w przyszłości, szczególnie tym, które powstają z powodu ludzkich nałogów. Jeśli zajmuje się tym sąd, to mamy ewidentny przykład funkcji pieniądza względem regulacji meandrów zapomnienia.

Sacklerowie, żydowska rodzina biznesmanów, stojąca za produkcją i dystrybucją odbólowego specyfiku OxyContin, ma zapłacić 6 mld dolarów na podstawie umowy, która w zamian będzie chronić ich przed procesami sądowymi. Sprawa produkcji, dystrybucji i stosowania leku przeciwbólowego OxyContinu podsyciła krytykę trwającej w Stanach Zjednoczonych epidemii opioidów, prowadzącej do przedawkowania specyfiku.

Po zakończeniu postępowania sądowego rodzina Saclerów otrzymać ma pełną ochronę przed roszczeniami cywilnymi w zamian za wpłatę 6 miliardów dolarów na programy leczenia uzależnień i prowadzenia programów profilaktycznych. Decyzja o przyznaniu immunitetu przez federalny panel sądu apelacyjnego w dniu 30.V.2023 skutecznie kończy tysiące pozwów cywilnych.

Chodzi o te pozwy, które zostały wniesione przeciwko Purdue Pharma, firmie Sacklera, w związku z promocjami OxyContin-u, co pozostawało w związku ze zgonami w wyniku przedawkowania opioidów. 

Ale otwiera to firmie drogę do ogłoszenia bankructwa firmy.  Ten aspekt uważany jest za niezbędny w realizacji planu wypłat miliardów dolarów, aby pomóc państwom i społecznościom poszkodowanym w rozwiązywaniu kryzysu opioidowego. Z 6 mld $ przyznanych w ramach umowy około 750 mln $ trafi do osób uzależnionych od OxyContinu oraz tych rodzin, których krewni zmarli z powodu przedawkowania. 

Orzeczenie to uchyla orzeczenie sądu niższej instancji z 2021 r., zgodnie z którym postępowanie upadłościowe było niewłaściwym narzędziem ochrony zamożnych obywateli przed konsekwencjami prawnymi. Nie przyznaje też członkom rodziny Sacklerów immunitetu przed ewentualnymi przyszłymi zarzutami karnymi. Rodzina Sacklerów z zadowoleniem przyjęła tę decyzję i stwierdziła, że ma ona „duże znaczenie dla zapewnienia znacznych zasobów potrzebującym ludziom i społecznościom”. 

Założyciele firmy: Purdue, Arthur, Mortimer i Raymond Sackler, byli synami żydowskich imigrantów z Brooklynu, którzy uczęszczali do szkoły medycznej w Szkocji, ponieważ amerykańskie uczelnie nie przyjmowały wówczas Żydów. Mortimer i Raymond wprowadzili OxyContin w 1996 roku, po odejściu Arthura z firmy; rodzina zarobiła miliardy dolarów, dystrybuując lek przez ponad dwie dekady, nawet pomimo oznak, że doprowadza użytkowników do uzależnienia od opiatów. Wszyscy trzej bracia zmarli, ale inni członkowie rodziny zachowali kontrolę nad Purdue Pharma i ich majątkiem, szacowanym dwa lata temu na około 11 mld dolarów.

Nazwisko Sackler regularnie pojawiało się w kręgach filantropijnych do czasu, gdy w 2019 r. nasiliły się procesy sądowe dotyczące skutków stosowania opioidów, a wiele instytucji kulturalnych zaczęło odmawiać przyjęcia darowizn od rodziny i usuwać ich nazwiska. Żydowska artystka i aktywistka Nan Goldin przez lata stała na czele oddolnego ruchu sprzeciwiającego się tym rodzinnym osiągnięciom. Jeden ze znaczących beneficjentów Sacklerów, Uniwersytet w Tel Awiwie, oparł się presji, by usunąć nazwisko Sacklera ze swojej szkoły medycznej, chociaż w ubiegłym roku amerykańskie skrzydło tej szkoły medycznej doprowadziło do usunięcia nazwiska Sacklera ze swoich materiałów marketingowych. Szkoła nadal ma Wydział Lekarski im. Sacklera, a jego strona „O” cytuje „hojny wkład renomowanych amerykańskich lekarzy i filantropów Raymonda oraz zmarłego Mortimera i Arthura Sacklerów”. Powyższa informacja została zaktualizowana po oświadczeniu rodziny Sackler na temat jej darowizn na rzecz Uniwersytetu w Tel Awiwie. 

Źródło: JTA, Andre Lapin, 31 May, 2023. 

https://www.jta.org/2023/05/31/united-states/the-sacklers-jewish-family-behind-oxycontin-will-pay-6b-in-deal-that-shields-them-from-lawsuits