Kondolencje Prezydenta RP w związku ze śmiercią ks. Józefa Obrębskiego

Jozef

Z głębokim żalem i smutkiem przyjąłem wiadomość o śmierci ks. prałata Józefa Obrębskiego, duszpasterza Polaków na Litwie, „Patriarchy Wileńszczyzny”, honorowego obywatela rejonu wileńskiego, kapłana bliskiego mojemu sercu i sercom wszystkich Polaków na Wileńszczyźnie.

 

Jozef Poświęcenie ks. prałata w latach 1945 – 1989 w niesieniu pomocy i opieki wypędzonym księżom, więzionym i prześladowanym Polakom, prowadzenie działalności charytatywnej i dobroczynnej w Mejszagole po 1989 r. oraz wkład w pojednanie i rozwój przyjaznych relacji Polaków i Litwinów na trwałe wpisały się w historię Wileńszczyzny.

 

Łączę się w modlitwie z Polakami na Wileńszczyźnie, parafianami kościoła w Mejszagole i wszystkimi, którym był bliski ks. Józef.

 

 

Order Zasługi RP dla 105-letniego ks. Józefa Obrębskiego

Środa, 16 lutego 2011

 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski podczas wizyty w Republice Litewskiej odznaczył ks. Józefa Obrębskiego Krzyżem Wielkim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, w uznaniu wybitnych zasług dla ochrony dziedzictwa kulturowego i narodowego Polaków na Litwie, za zaangażowanie w działania na rzecz pojednania i rozwoju przyjaznych relacji Polaków i Litwinów oraz działalność charytatywną.

 Obrebski Odznaczenie nadawane jest cudzoziemcom i obywatelom polskim stale zamieszkałym za granicą, którzy swą działalnością wnieśli wybitny wkład we współpracę międzynarodową oraz współpracę łączącą Rzeczpospolitą Polską z innym państwami i narodami.

 Bronisław Komorowski pojechał na Litwę na uroczystości z okazji Dnia Odzyskania Niepodległości przez ten kraj. Przed południem spotkał się z przedstawicielami społeczności polskiej i odwiedził w Mejszagole księdza prałata Obrębskiego.

 Zawsze uśmiechnięty, pogodny, tryskający humorem, życzliwy, unikający moralizatorstwa, pełen szacunku i dobrej rady dla każdego – tak mówią mieszkańcy Wileńszczyzny o sędziwym kapłanie. Nazywają go swoim rodakiem, chociaż pochodzi z Ziemi Łomżyńskiej.

 Józef Obrębski urodził się 19 marca 1906 roku w Skarżynie Nowym, na Podlasiu. Do Wilna przybył w roku 1925 na studia w seminarium, a święcenia kapłańskie przyjął 12 czerwca 1932 roku. Pracę duszpasterską rozpoczął jako wikariusz w Turgielach, 40 km od Wilna. Od 1950 roku pełnił obowiązki proboszcza w Mejszagole. Od prawie 60 lat mieszka w drewnianej, skromnej wiejskiej chatce, zapadającej się już w ziemię, którą nazywa „pałacykiem”.

 Niejednokrotnie władze rejonu wileńskiego, którego ksiądz prałat jest honorowym obywatelem, proponowały, że przeprowadzą gruntowny remont domku, ale znany ze swej skromności duchowny kategorycznie odmawiał. Odmawia też przeniesienia się do nowej, murowanej plebanii. „Starych drzew się nie przesadza” – uzasadniał.

 Ksiądz prałat zatroszczył się, by w mejszagolskim kościele zostało zainstalowane centralne ogrzewanie, a swoją chatkę, tuż przy kościele, ogrzewa piecem. Podobnie jest z wodociągiem, w kościele jest, a gospodyni księdza, pani Stanisława, do tej pory wodę czerpie ze studni przy chatce.

 W tej chatce księdzu Obrębskiemu prezydent Komorowski wręczył Krzyż Wielki Orderu Zasługi RP. Uroczystość była skromna, praktycznie bez udziału mediów, bo w niewielkim pokoju nie zmieściliby się dziennikarze towarzyszący na Litwie głowie państwa.

 Kilka lat temu duchownego odwiedzili prezydenci Litwy i Polski Valdas Adamkus i Lech Kaczyński; częstym gościem u niego był poprzedni nuncjusz papieski arcybiskup Peter Stephan Zurbriggen, ambasadorzy Polski na Litwie, biskupi.

 W czasach sowieckich w swojej chatce ksiądz Obrębski dawał schronienie księżom prześladowanym przez władze. – Nasz ksiądz nie bał się komunistów. Chrzcił dzieci, dawał śluby. Lubił młodzież i dużo z nią spędzał czasu – wspominali mejszagolanie.

 Wcześniej ks. Józef Obrębski odznaczony został:

– w 1992 r. – Złotą Oznaką Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej (równoważną z Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej) – za wybitne zasługi w upowszechnianiu polskiej kultury na Litwie,
– w 1994 r. – Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski – za wybitne zasługi w pracy duszpasterskiej wśród Polaków zamieszkałych w Republice Litewskiej,
– w 2001 r. – Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej – za wybitne zasługi i zaangażowanie w działalności na rzecz normowania stosunków polsko-litewskich.
 
(PAP, inf. własna)

Żródło:

www.prezydent.pl