Kreatywny warsztat „ Mam Haka Na Raka”

warsztaty

 

 

warsztaty Ten młody utalentowany chłopak, który pomimo swojego młodego wieku dokonał rzeczy teoretycznie niemożliwych. Jest laureatem kilkunastu konkursów. Został wytypowany przez dyrekcje szkoły za wybitne osiągnięcia w nauce do wzięcia udziału w prestiżowym programie organizowanym przez Uniwersytet Jagielonski w Krakowie „ Poławiacze Pereł”. Jego pasja jest pisanie autorskich stron internetowych, marketing i organizacje eventow szkoleniowych. Teraz mobilizuje młodych ludzi do walki z rakiem i sam jest promotorem zdrowia.

Młodzi ludzie biorą inicjatywę w swoje ręce! Prowadzony od jesieni ubiegłego roku Ogólnopolski Program dla Młodzieży „Mam haka na raka” osiągnął właśnie półmetek. 96 zespołów ze szkół licealnych z całej Polski przyjechało do Warszawy na Warsztat Kreatywny, który inauguruje II etap programu, – czyli konkurs „Znajdź Haka na Raka”.

Warsztat kreatywny zgromadził prawie 500 młodych ludzi z całej Polski. Poprowadzili go specjaliści ze świata marketingu, reklamy i psychologii reklamy zaproszeni przez SAR – Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej. W arkana teorii projektowania kampanii społecznych, zasady opracowania strategii oraz przygotowania briefu kreatywnego wprowadziła uczestników Katarzyna Masewicz, niezależny konsultant i strateg, wcześniej związana z Leo Burnett i McCann Ericsson. Dominika Maison z Katedry Psychologii Osobowości UW, specjalizująca się m.in. w psychologii reklamy poruszyła temat wpływu reklam na emocje oraz ostrzegła przed pułapkami, na które narażeni są twórcy reklam społecznych chcący odwołać się do uczuć odbiorcy. O szczegółach związanych z warsztatem projektowania skutecznej kampanii mówił Jacek Pawlak z agencji Touchpoint RC, który przedstawił przykłady nagrodzonych kampanii zrealizowanych na świecie. Na zakończenie Agnieszka Wiącek z agencji HYPERmedia omówiła zasady komunikacji za pomocą mediów internetowych ze szczególnym uwzględnieniem możliwości nawiązania kontaktu z odbiorcą, czyli interaktywnego elementu komunikacji. Młodzi ludzie wyjechali do domów z poczuciem, że jest to nie tylko program zorganizowany dla nich, ale że oni sami są jego realizatorami i od ich zaangażowania zależy powodzenie całego przedsięwzięcia. Ich zadanie konkursowe polega na zaprojektowaniu własnej kampanii promującej profilaktykę raka piersi wśród kobiet. Na projekt powinny się składać klip video, nagranie radiowe, plakat oraz hasło kampanii. Zwycięski projekt zostanie opracowany przez ekspertów i zrealizowany na terenie całej Polski.

 

patryk

Program „Mam haka na raka” jest pierwszą tego typu inicjatywą w Polsce zaplanowaną na kilka lat. Jej celem jest edukowanie młodych ludzi w zakresie chorób nowotworowych. Za ich pośrednictwem główne przesłanie programu dociera do ich najbliższych – rodziców, dziadków czy sąsiadów – tak, by także oni zrozumieli potrzebę poddawania się systematycznym badaniom profilaktycznym. Tym samym program stanowi wsparcie i uzupełnienie Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych Polskiej Unii Onkologii. Do udziału zostało zaproszonych 2400 szkół z całej Polski, na zaproszenie odpowiedziało 560 pięcioosobowych zespołów (4 uczniów i nauczyciel).
Zarówno uczestnicy programu jak i partnerzy podkreślają, że inicjatywa ta wyznacza całkowicie nowe standardy edukacji. „Dzięki interdyscyplinarnemu charakterowi program „Mam haka na raka” prezentuje zupełnie nowe podejście do modelu kształcenia – swoje miejsce w zespołach uczestniczących w programie znaleźli uczniowie zainteresowani biologią i medycyną, ale również branżą marketingu, Public Relations czy informatyką. Już na obecną chwilę można powiedzieć, że efekty takich zespołowych działań a także zaangażowanie coraz większej liczby partnerów programu będą znaczącym wsparciem dla prowadzonych programów profilaktyki nowotworów” – powiedział dr Janusz Meder, prezes Polskiej Unii Onkologii.

Alarmujące statystyki onkologiczne to stale narastający problemem zdrowotny naszego społeczeństwa. Mimo prowadzonej prewencji oraz postępu wiedzy medycznej z dekady na dekadę rośnie zachorowalność i umieralność z powodu nowotworów złośliwych na całym świecie. W wielu krajach, w tym przede wszystkim w Polsce, dzieje się tak z powodu bagatelizowania zagrożenia chorobami onkologicznymi i niskiej frekwencji podczas badań profilaktycznych.

Z badań przeprowadzonych przez CBOS w czerwcu 2007 r. wynika, że młodzież ma świadomość przyczyn wywołujących choroby nowotworowe i wiedzę na temat sposobów zapobiegania tym chorobom. Ponad połowa młodych ludzi uważa, że mogłaby mieć wpływ na swoich bliskich, by skłonić ich do regularnych badań profilaktycznych. Ten fakt stał się inspiracją do powołania ogólnopolskiego programu „MAM HAKA NA RAKA”, którego kluczowym założeniem jest przygotowanie młodych ludzi do podejmowania aktywności prozdrowotnych wśród najbliższych.
Honorowy Patronat na programem objęli: Minister Zdrowia, Minister Edukacji, Rzecznik Praw Dziecka oraz Rada Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych.

Bogdan Wegrzynek