Listopadowe występy patriotyczne

 

Gdy nastanie miesiąc listopad, wspominamy tych, którzy już od nas odeszli. W szczególny sposób, pamiętać musimy o tych, którzy za cenę własnego życia, walczyli o naszą narodową niepodległość. Skarżyska grupa teatralna, złożona ze studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku, swoimi wyśmienitymi pieśniami patriotycznymi, umożliwiła widzom zadumę i nostalgię, w ten wyjątkowy listopadowy wieczór.

Zaduma nad Orlętami Lwowskimi

W listopadowe wieczory, każdy Polak powinien wspomnieć o tych najmłodszych bohaterach narodowych, którzy w obliczu ukraińskiego zagrożenia, sięgnęli po broń. Historia ta wydarzyła się w dniu 1 listopada 1918 roku, a najmłodszy z bohaterów lwowskich, miał wówczas jedynie 9 lat. Hart ducha i oddanie się sprawie polskiej, zasługuje na najwyższą pochwałę. Występ skarżyskiej grupy teatralnej, rozbudził w widzach wyobraźnię, by pochylić czoła nad najmłodszymi polskimi żołnierzami.

W dniu 11 listopada 1918 roku

Każdy patriota, zna okres kiedy to w dniu 11 listopada 1918 roku, Rada Regencyjna, przekazała Józefowi Piłsudskiemu władzę, nad nowo powstałym z okowów niewoli, państwem polskim. Pieśni patriotyczne w wykonaniu skarżyskich artystów, do głębi serca każdego Polaka przeniknęły, by przypomnieć ten jakże podniosły czas.

Te pieśni są sercom bliskie

Słuchając wykonania narodowych pieśni patriotycznych, nie sposób nie wspomnieć kolejnej listopadowej rocznicy, jaka przypada na jego 29 dzień. W roku 1830, w obliczu istniejących już zaborów ukochanej ojczyzny, Piotr Wysocki, wraz z grupą podchorążych, wyszedł na ulice Warszawy i zagrzewając rodaków do zbrojnego powstania przeciwko rosyjskiemu zaborcy, wołał gromko….do broni….
Mimo tego, iż ten narodowy zryw powstańczy nie przywrócił Polsce wolności, to raz na zawsze utwierdził on w naszych sercach, że dla ojczyzny warto się bić.

Redakcja Polish News, dziękuje bardzo organizatorom tego występu za zaproszenie i możliwość wykonywania zdjęć. Pieśni patriotyczne, odwołują się do naszej wyobraźni, by wspólnie fetować nasze narodowe zwycięstwo.

Tekst i zdjęcia Ewa Michałowska – Walkiewicz
[email protected]