Matka Boża Elekcyjna na znaczku pocztowym

W środę, 8 grudnia br., Poczta Polska wprowadza do obiegu znaczek pocztowy emisji „Matka Boża Elekcyjna”.

Autor projektu, Bożydar Grozdew, przedstawił na znaczku obraz z wizerunkiem Matki Bożej Elekcyjnej, według tradycji towarzyszący elekcjom królów polskich od Stefana Batorego do Stanisława Augusta Poniatowskiego. Obecnie obraz znajduje się w kościele pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika na warszawskiej Woli.

Tym razem prezentujemy na znaczku obraz szczególny i wielce zasłużony w historii naszego kraju. To przed Matką Bożą Pocieszenia modliła się szlachta wybierająca królów Polski oraz nowo wybrani królowie. Obraz z kościoła na warszawskiej Woli jest jednocześnie świadkiem chlubnych wydarzeń z naszej przeszłości i strażnikiem ich pamięci. Naucza też, że nawet w trudnych momentach życia w swoich wyborach trzeba być wiernym tradycji i wartościom – mówi Wiesław Włodek, wiceprezes zarządu Poczty Polskiej.

Na kopercie FDC umieszczono natomiast obraz Bernardo Bellotto „Elekcja Stanisława Augusta”, którego oryginał znajduje się w zbiorach Zamku Królewskiego w Warszawie.

Obraz Matki Bożej Elekcyjnej (Matki Bożej Pocieszenia) namalowany został w 1621 roku przez nieznanego malarza. Towarzyszył on elekcjom królewskim w Warszawie.

To i inne wydawnictwa filatelistyczne można nabyć w placówkach pocztowych i sklepie internetowym.

O znaczku:

autor projektu: Bożydar Grozdew
liczba znaczków: 1
wartość: 4,10 zł
nakład: 168 000 szt.
technika druku: offset
format znaczka: 31,25 x 43 mm
papier: fluorescencyjny
arkusz sprzedażny: 12 znaczków
data wprowadzenia do obiegu: 8 grudnia 2021 r.