Nagroda im. Giedroycia dla historyków Nowaka i Snydera

 

Andrzej Nowak to profesor historii, publicysta i sowietolog. Kierownik Zakładu Historii Europy Wschodniej w Instytucie Historii UJ. Długoletni redaktor naczelny dwumiesięcznika „Arcana”. Autor m.in. Karol Wojtyła – Jan Paweł II: kronika życia i pontyfikatu, Polacy, Rosjanie i biesy. Studia i szkice historyczne z XIX i XX wieku, Strachy i Lachy. Przemiany polskiej pamięci.

 Timothy Snyder to amerykański profesor historii na Uniwersytecie w Yale. Autor m.in. autor takich publikacji, jak Rekonstrukcja narodów: Polska, Ukraina, Litwa i Białoruś, 1569–1999” i Skrwawionych ziem.

 Nagrodę ustanowił dziennik „Rzeczpospolita„ w 2001 r., w pierwszą rocznicę śmierci Jerzego Giedroycia, twórcy ”Kultury” i Instytutu Literackiego w Paryżu.

 Otrzymują ją osoby lub instytucje, które w swojej działalności publicznej kierują się zasadami Jerzego Giedroycia. Przede wszystkim bezinteresowną troską o sprawy publiczne, prowadzenie polityki pojętej jako służba krajowi, a nie partykularnym interesom, umacnianie pozycji Polski we Wspólnocie Europejskiej, podtrzymywanie dobrych stosunków z narodami Europy Wschodniej, a także praca nad rozwojem polskiej niepodległościowej myśli politycznej.

 Źródło: historia.org.pl

Na zdjęciu: Timothy Snyder