Najlepsze prace magisterskie o współczesnej dyplomacji

Państwo udowadniacie, że przy odpowiedniej determinacji, ciężkiej pracy można tę wiedzę posiąść – podkreślił minister Radosław Sikorski wręczając nagrody tegorocznym laureatom konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu współczesnych stosunków międzynarodowych, obronioną w 2012 roku.

 

Na 24. już edycję konkursu nadesłano 54 prace magisterskie z całej Polski. Ich tematyka była bardzo zróżnicowana, często dotycząca zagadnień wymagających nie tylko wiedzy, ale również dojrzałości i niezależności badawczej.

 Bardzo się cieszę, że poruszacie tematy ważne w naszej bieżącej pracy. Ludzi, którzy okazali taką wiedzę, umiejętność argumentowania i determinację, potrzebujemy w dyplomacji – podkreślił w czasie uroczystości minister.

 Laureat pierwszej nagrody, Witold Gruszczyński

 Laureat pierwszej nagrody, Witold Gruszczyński, absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego poruszył temat polityki energetycznej UE w sektorze gazu ziemnego. Oprócz nagrody finansowej czeka go staż w wybranym departamencie MSZ lub na placówce zagranicznej. – Jeszcze nie wybrałem miejsca, ale już pisząc myślałem o tym konkursie. Chciałem przede wszystkim napisać pracę, która będzie dogłębna i skoncentrowana wokół najnowszych tematów, jak umowa gazowa z Rosją, która, muszę przyznać, wyniknęła, gdy miałem już sporo napisane – wyjaśnił zwycięzca.

 Druga nagroda przyznana została Michałowi Kotalczykowi z Uniwersytetu Śląskiego, autorowi pracy o wolności religijnej w szkole na tle orzecznictwa strasburskiego. Prace, którym przyznano ex aequo trzecie miejsce poświęcone były ważnym uregulowaniom prawnym. Obie autorki, Maja Zając ( praca pt. „Sukcesja państw w odniesieniu do traktatów – teoria a praktyka” ) i Aleksandra Sulima ( praca pt. „Zasada wzajemnego zaufania państw członkowskich UE jako podstawa budowania europejskiej przestrzeni karnej” ) są absolwentkami Uniwersytetu Wrocławskiego.

 Komisja konkursowa wyróżniła też pięć prac: Joanny Ignasiak, absolwentki Uniwersytetu Opolskiego, Magdaleny Madej z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Krzysztofa Grzechowiaka (Szkoła Główna Handlowa), Przemysława Tacika (Uniwersytet Jagielloński) i Bartosza Klimów (Uniwersytet Gdański).

 Biuro Rzecznika Prasowego

Ministerstwo Spraw Zagranicznych