Najlepszy radny, to radny z PiS-u

Pani Violetta Kępa- Ludwinek z mężem

Najlepszy radny, to radny z PiS-u

Podstawowe wartości

Radny jest przedstawicielem władzy lokalnej. Powinien wykonywać on swoje prawa i obowiązki w należyty sposób, a przede wszystkim honorowy. Powinien także kierować się dobrem wspólnoty samorządowej, a także dobrem środowiska, w którym żyje i z którego wywodzi się jego elektorat. Nasza Redakcja rozmawiała z panią Violettą Kępą- Ludwinek ze Skarżyska- Kamiennej, która pretenduje na radną samorządową z tego właśnie miasta z ramienia partii PiS.

Obowiązki radnego

Głównym obowiązkiem radnego jest praca społeczna- wrąca pani Violetta. Nie może on nawiązać stosunku pracy w urzędzie, w którym uzyskał mandat. Radni nie mogą podejmować dodatkowych zajęć, ani otrzymywać darowizn mogących podważyć zaufanie wyborców do wykonywania przez nich mandatu radnego. Radny nie może także powoływać się na swój mandat z działalnością gospodarczą prowadzoną na własny rachunek. Radny brzmi dumnie, a więc z dumą Polaka powinni wszyscy radni pełnić swój obowiązek, do którego wybrało go społeczeństwo.

Zdaniem pani Violetty

Według mnie- relacjonuje pani Violetta, ważne jest aby na radnych wybierać ludzi, którzy dotrzymują danych społeczeństwu obietnic. Najbardziej odpowiednimi radnymi są osoby z PiS-u. Zawsze można polegać na tym co obiecują, a przede wszystkim w należyty sposób dbają o gospodarkę i polskiego obywatela. Radny też powinien zwracać uwagę na czystość w mieście, a także powinien napiętnować obywateli, którzy w dalszym ciągu wywożą śmiecie do lasu. Przecież nałożony jest na każdego obywatela podatek za usuwane z gospodarstwa domowego brudów i wszelkich nieczystości.

Sprawa edukacji

Według mnie-dodaje pani Kępa-Ludwinek, dotychczasowe kierunki polityki oświatowej państwa, były trafne i słuszne, opierające się na wartościach takich jak Bóg, Honor i Ojczyzna, a nie w bezczelny sposób zatraca się te nadrzędne dla nas wartości mówiąc bób, włoszczyzna itp. Osoba, która dopuściła się takich wypowiedzi, nigdy nie powinna zasiadać w ławach sejmowych, a jednak…Honor, z którym polski żołnierz niezłomny walczył o swój kraj, był zawsze czymś wzniosłym i ponadnaturalnym. Ważne jest przecież, aby współczesna młodzież znała historię swojego kraju i ważne jest też, aby nigdy nie marginalizować wiedzy o walczących o Ojczyznę Polakach. Śmierć była dla nich lepsza niż życie pod jednym niebem ze zdrajcami polskości, Boga i całego narodu. Dlatego też radni samorządowi powinni być wybierani z patriotycznych partii, których poglądy ugruntowane są na należytych podwalinach i fundamentach.

Historia zatoczyła koło

A co teraz się dzieje. Historia znów zatoczyła koło- wtrąca nasza rozmówczyni. Nie można wymazać z kart podręczników szkolnych takich faktów jak bitwa pod Grunwaldem, historia żołnierzy niezłomnych, czy też bitwy warszawskiej, która dla nas i dla całej Europy stała się prawdziwym Cudem nad Wisłą. Ja będąc radną, będę zawsze opowiadać się za tym co polskie i co narodowe. Jeżeli będziemy zacierać naszą przeszłość, to jako ludzie i jako obywatele naszego państwa, nie zasługujemy na wspólną przyszłość. A przecież już piszący „ku pokrzepieniu serc” Henryk Sienkiewicz mówił….Tobie wielka święta przeszłości i tobie krwi ofiarna, niech będzie cześć i chwała po wszystkie wieki…

Jestem otwarta na wszystkich w potrzebie

Nawet teraz nie będąc jeszcze radną chętnie rozmawiam z ludźmi. Wyciągam pomocną dłoń do ludzi biednych i pozostających w potrzebie pomagając im jak tylko potrafię- mówi pani Violetta Kępa-Ludwinek. Tym bardziej będę to czyniła gdy dostąpię zaszczytu zostania radną, reprezentując najbardziej patriotyczną partię w dziejach polskiego narodu. Nigdy nie odprawię nikogo z kwitkiem, nigdy nie zapomnę o nikim, kto się do mnie zwróci prosząc o pomoc. Zawsze dla mnie ważnymi byli starsi i biedni ludzie. Starsi wiele przeszli, niektórzy nawet pamiętają piekło II wojny światowej, o której teraz nie wolno nam będzie mówić. A dlaczego…czy to my musimy się tego wstydzić, że nasz sąsiad zza zachodniej granicy zgotował nam los w obozie Auschwitz, czy też rozlewając „morze krwi” podczas rzezi warszawskiej Woli. To właśnie starsi ludzie pamiętają braki ekonomiczne podczas stanu wojennego, gdy zakup podstawowych surowców graniczył niekiedy z cudem. To właśnie wtedy w tym czasie polskiego marazmu jaki zgotował nam inny sąsiad, nie mówiliśmy o bitwie warszawskiej, o odzyskaniu niepodległości w roku 1918, a także nie wolno nam było wieszać biało-czerwonych flag, gdy chcieliśmy uczcić jako naród ważne rocznice historyczne chociażby dzień 11 listopada.

Radna każdego miasta, powinna być dla niego dumą, dlatego na pewno będę organizować spotkania patriotyczne, w jakich i dzisiaj uczestniczę wraz z Towarzystwem Historycznym Renesans i Stowarzyszeniem Rejtanów XXI wieku, składając bezinteresownie kwiaty na mogiłach polskich bohaterów, lub też uczestnicząc w wieczornicach literackich zorganizowanych ku ich czci- kończy Violetta Kępa-Ludwinek.

Z kandydatką na radną skarżyskiego samorządu rozmawiała Ewa Michałowska- Walkiewicz