Nowe władze Kongresu Polonii Amerykańskiej w IL

Mary

 

 

Mary Wybory do Kongresu Polonii Amerykańskiej w stanie Illinois odbyły się 24 maja b.r. w siedzibie Związku Narodowego Polskiego w Chicago. Zostały one przesunięte w czasie ze względu na upamietnienie tragedii pod Smoleńskiem.

 

Dotychczasowy prezes KPA w Illinois, Casey Chlebek  przebywał  w tym czasie w szpitalu. Poprosił on o zorganizowanie wyborów pomimo jego uzasadnionej nieobecności. On sam wycofał się z kandydowania ze względów zdrowotnych.

 

Pod jego nieobecność spotkanie wyborcze prowadziła Teresa B. Buckner, wiceprezeska KPA w  stanie Illinois. Pełnomocnictwo do zorganizowania wyborów przekazał również Charles Komosa, przedstawiciel władz krajowych KPA. Pani Buckner oddała potem dalsze prowadzenie Komisji Nominacyjnej, działającej od kilku tygodni pod kierownictwem Jolanty Cholewińskiej. W składzie komisji znaleźli się: Bolesław Berka, Roman Hajduk, Bogdan Olejniczak.

 

Pani Cholewińska poinformowała, że do Komisji Nominacyjnej wpłynęly zgłoszenia 35 kandydatur na różne urzędy. Potem każdy z kandydatów obecnych na spotkaniu miał możliwość  krótko się przedstawić i zaprezentować swoje osiagnięcia oraz to, co chciałby zrobić dla Kongresu, dla Polonii, dla Polski i dla swojej nowej ojczyzny- czyli USA.

 

W głosowaniu wzięło udział 116 osób posiadających prawa wyborcze.  Po zebraniu i podliczeniu głosów pani Cholewińska ogłosiła wyniki wyborów władz KPA w Illinois na nową kadencje:

Prezes KPA w Illinois              Mary Anselmo

I Vice-Prezes                          Teresa B. Buckner

II Vice-Prezes                         Maria Roszek

Skarbnik                                Halina Bielowicz

Sekretarz Finansowy               Nina Siczek

Chorąży                                 Tomasz Dąbrowski

 

Poza ścisłym Komitetem Wykonawczym wybrano również 6.  vice-prezesów. Oto oni według liczby otrzymanych głosów:

1.      Andrzej Mikołajczyk

2.      Michael Niedziński

3.       Boguslaw Niemczewski

4.      Bogdan Struminski

5.      Jan Jaworski

6.      Stanisław Magnuszewski

 

Dyrektorami Krajowymi Kongresu Polonii Amerykańskiej w Illinois zostali:

1.   Ron Jasinski- Herbert

2.   Stanislawa Rawicka

3.  Anna Wierzbicka

 

Nowa prezeska KPA w stanie Illinois ma za sobą wiele lat dzialalności dla różnych organizacji polonijnych, takich jak: Fundacja Kopernikowska, Muzeum Polskie w Ameryce; Legion Młodych Polek, Kongres Polonii Amerykańskiej. Od kilkunastu lat pracuje dla Sądu Powiatowego Cook County (powiat posiada 5,2 miliona mieszkańców) i obejmuje dużą czesć aglomeracji chicagowskiej. Przez szereg lat piastowała funkcję zastępcy szefa Powiatowego Sądu, gdzie odpowiadała za dział szkolenia kadr.

Anselmo

 

 Mary Anselmo,  przemawia na bankiecie z okazji Dnia Pułaskiego  

Kongres Polonii Amerykańskiej ma za sobą wiele wspanialych osiągnięć na przestrzeni ponad  65 letniej historii. KPA powstał pod koniec II wojny światowej z myślą, aby walczyć o poparcie spraw Polski w USA i na arenie międzynarodowej; także po to, aby wyjsć z pomocą kilkuset tysiącom polskich uchodźców powojennych, którzy trafili do różnych krajów na skutek zawieruchy wojennej. Potem dzięki ustawie Kongresu USA około 200,000 Polaków, tzw. dipisów (displaced persons) mogło trafić do Stanów Zjednoczonych. 

 

Kongres Polonii Amerykańskiej, działający wówczas pod kierownictwem Charlesa (Karola) Rozmarka  wyszedł z otwartymi rękami, aby witać tysiące Polaków, przyjeżdząjacyh do Ameryki.  Pomoc miała bardzo praktyczny charakter. Oprócz wywierania nacisku na Kongres USA w celu uchwalenia ustawy, pomagano rodakom w znalezieniu dachu nad głową, miejsca do pracy, możliwości do studiowania. Nowo przybyli byli wdzięczni za okazaną pomoc. Wielu spośród tych, którzy żyją do dzisiaj, jest gotowych w każdej chwili bronić spraw KPA.

 

 

Nowo wybrane władze Kongresu Polonii Amerykańskiej w Illinois stoją przed wieloma wyzwaniami wobec Polonii, Polski, a także swojego nowego kraju.

 

Kongres posiada w swojej strukturze wiele organizacji polonijnych, jak Związek Narodowy Polski – (wspołzałożyciel KPA), Unia Polsko-Rzymsko-Katolicka, Legion Młodych Polek,  Związek Podhalan, Związek Klubów Polskich, Polonijna Izba Gospodarcza, Polonijny Klub Żeglarski, Związek Inżynierow Polonijnych, Orkiestra im. Ignacego Jana Paderewskiego i wiele  innych. Wiele indywidalnych osób posiada swoje członkostwo.

Są to przedstawiciele różnych partii politycznych w USA, jak i zwolenników różnych opcji politycznych w Polsce. W członkach KPA tkwi ogromny potencjał ludzki, ideowy, także i finansowy.  Pytanie jak ten ogromny potencjał uruchomić dla wspólnego dobra? 

 

Życzymy nowo wybranemu Zarządowi Kongresu Polonii Amerykańskiej owocnej pracy w nadchodzącej kadencji, aby potrafił wychodzić na wprost potrzebom członków organizacji, jak i całej Polonii.

Słowa podziękowania należą się także odchodzącemu Zarządowi, który ma na swoim koncie sporo ciekawych inicjatyw. Ustępującemu prezesowi Kazimierzowi Chlebkowi życzymy dużo zdrowia.

 KPA

Ustepujący Zarząd Kongresu Polonii Amerykańskiej na stan Illinois pod kierownictwem prezesa Kazimierza Chlebka (źródło KPA)

Warto rownież dodać, że w dniach od 26 do 27 maja odbywał się w Rosemont, koło Chicago ogólnokrajowy zjazd Kongresu Polonii Amerykańskiej w którym uczestniczyli delegaci z całych Stanów Zjednoczonych.

 

Plazynski W jesiennym krajowym zjeździe KPA uczestniczyli min. s.p. dr. Janusz Kurtyka, były szef  IPN;  s.p. Maciej Płażyński, były szef Wspólnoty Polskiej. Odżywają więc wsród polonijnych delegatów wspomnienia po utracie tych wybitnych osobistości w katastrofie pod Smoleńskiem.

Mile wspominam osobiście rozmowy z każdym z nich na temat spraw Polonii i Polski.

 

W czasie obrad krajowego KPA toczyły się dyskusje nad sprawami amerykańskimi, także nad przygotowaniami do wyborów prezydenckich w Polsce i stanowiskiem KPA w tej sprawie.  W zjezdzie KPA uczestniczyli także delegaci z Polski.

@ Andrzej Mikołajczyk

 

Prof. Zdzisław Wesołowski, prezes KPA na Florydzie z s.p. Maciejem Płażyńskim podczas jesiennego zjazdu.