Oburzająca decyzja Zarządu Powiatu Dąbrowskiego

Herb

 

Herb Zarząd Powiatu Dąbrowskiego, pod przewodnictwem Tadeusza Kwiatkowskiego z Polskiego Stronnictwa Ludowego, doprowadził do pozbawienia dr. Marka Ciesielczyka stanowiska Dyrektora Centrum Polonii, nie przedłużając  z nim umowy o pracę,  mimo pozytywnej opinii Rady Programowej Centrum Polonii nt. dotychczasowej działalności dr.Ciesielczyka oraz planów działania na ten rok.

Informacje na temat 1,5-rocznej działalności  Centrum Polonii – patrz:

centrum.polonii.salon24.pl

 

Na adres Centrum Polonii wpłynęły pierwsze protesty. Przesłana została także informacja, że dalsze protesty w tej sprawie ukazywać się będą na stronie:

centrum.polonii.protestujemy.salon24.pl

 

Źródło: centrum.polonii.salon24.pl