„Otwarta Szkoła” – Programy dla Polonijnej młodzieży

 

Drodzy Rodzice!

Podjęliście decyzję o wyjeździe poza granice Polski? Projekt „Otwarta Szkoła – system uczniów migrujacych” umożliwi Waszemu dziecku uzupełnienie wykształcenia o przedmioty ojczyste za pośrednictwem nauczania na odległość z wykorzystaniem platformy
e-learningowej.

Piorytetem naszej Otwarej Szkoły jest budowanie w uczniach polskich przebywajacych poza granicami kraju związków z Polską. Poprzez naukę języka polskiego mogą pogłębiać wiedzę o tradycji i kulturze kraju ojczystego. Otwarta Szkoła przyczynia się do kształtowania tożsamości młodzieży i osób o polskich korzeniach mieszkajacych za granicą, a także przybliża im obraz współczesnej Polski. Nie zapomnieliśmy również o stworzeniu przestrzeni w Internecie służącej wsparciu dla powracających z zagranicy oraz nowoprzybyłych do polskiego systemu edukacji.

Jesteś uczniem lub rodzicem i przebywasz za granicą lub planujesz wyjazd razem

z rodziną poza granice kraju?

Otwarta Szkoła online zapewni:

– naukę przedmiotów ojczystych dla uczniów nie mających dostępu do stacjonarnych szkół polskich,

– wirtualne spotkania z zespołem nauczycieli przekazujących wiedzę w atrakcyjny
i nowoczesny sposób,

– integrację polskich uczniów z całego świata w środowisku wielokulturowym,

– bezpośredni, żywy kontakt z językiem polskim,

– rozbudzenie kreatywności i  pożyteczną edukację w formie rozrywki,

– uczestnictwo w kołach zainteresowań i możliwość rozwijania uzdolnień, pasji
i zdobywania wiedzy,

– tworzenie ciekawych i nowatorskich projektów edukacyjnych pod kierunkiem   doświadczonych pedagogów,

– pracę zespołową uczniów z różnych państw i kontynentów,

– wsparcie w nauczaniu języka polskiego dla osób słabiej nim władających,

Jesteś uczniem lub rodzicem planującym powrót z rodziną do kraju? Jesteś Dyrektorem szkoły polskiej do której przybywa uczeń migrujący?

Portal www.powroty.otwartaszkola.pl to zorganizowany system doradztwa dla rodzin przyjeżdżających do kraju, nauczycieli, dyrektorów szkół, przedstawicieli samorządów w zakresie pomocy w integracji uczniów przybywających z zagranicy w polskim systemie edukacji. Na portalu dostępne są:

ów portalu znajdują się także najczęściej zadawane pytania wraz z odpowiedziami.

Materiały wypracowane w ramach projektu dostępne  są  na  stronach:

 www.otwartaszkola.pl

orhttp://www.orpeg.pl/

w zakładce „zasoby edukacyjne”.