Pałac Czartoryskich stoi otworem

 

Koło Przewodników Terenowych PTTK w Puławach, im. Książąt Czartoryskich zaprasza wszystkich zainteresowanych na bezpłatne zwiedzanie Parku Czartoryskich w towarzystwie doświadczonego przewodnika. Oprowadzanie odbędzie się z okazji Roku Przewodników Turystycznych w ramach akcji „Przewodnik”.  Pałac będzie otwarty dla zwiedzających 15 września w godzinach 10, 12 i 16; wejście na teren obiektu znajduje się przy pałacowym dziedzińcu.

 Słynny pałac w Puławach został wzniesiony w II połowie XVII wieku przez marszałka koronnego Stanisława Herakliusza Lubomirskiego. Budowla, przystosowana do pełnienia funkcji obronnych, od początku związana była z wielkimi, magnackimi rodami – głównie Czartoryskich skąd wzięła swoją późniejszą nazwę. Budynek, wraz  z otaczającym go ogrodem, został zrównany z ziemią przez Szwedów w 1706 roku podczas III wojny północnej. Z pierwotnego kształtu, do dziś, zachowała się barokowa sień wraz z kolumnadą i sklepieniem. W latach 1731-36 pałac został odbudowany przez Czartoryskich, w nowym, rokokowym stylu. Największy rozkwit przypadł na przełom XVIII i XIX wieku, kiedy to pod przewodnictwem  Izabeli i Adama Czartoryskich, obiekt stał się znaczącym ośrodkiem kultury, gromadząc wielu wybitnych artystów i znane osobistości. W roku 1794 pałac ponownie został zdewastowany, tym razem przez wojska rosyjskie. Budynek został odrestaurowany dwa lata później, wraz z 30 hektarowym parkiem, wzorowanym na angielskich ogrodach. W 1801 roku otwarto Świątynię Sybilli, pierwsze w Polsce muzeum narodowe, posiadające w swoich zbiorach liczne prace naukowe i księgozbiory, które przyciągały rzesze naukowców. Puławy w tym czasie zyskały miano „Polskich Aten”. 

Po upadku Czartoryskich, wiele dóbr z kompleksu pałacowego zostało wywiezionych z kraju. W 1840 roku budynek został przebudowany na styl neoklasycystyczny. Obecnie na ścianach pałacu znajdziemy liczne tablice pamiątkowe, poświęcone postaciom związanym z jego historią.

Damian Falkowski

http://ttg.com.pl