Papież Benedykt, opuszcza Nas!

„Najdrożsi Bracia, zawezwałem was na ten konsystorz nie tylko z powodu trzech kanonizacji, ale także, aby zakomunikować wam decyzję o wielkiej wadze dla życia Kościoła. Rozważywszy po wielokroć rzecz w sumieniu przed Bogiem, zyskałem pewność, że z powodu podeszłego wieku moje siły nie są już wystarczające, aby w sposób należyty sprawować posługę Piotrową. Jestem w pełni świadom, że ta posługa, w jej duchowej istocie powinna być spełniana nie tylko przez czyny i słowa, ale w nie mniejszym stopniu także przez cierpienie i modlitwę. Tym niemniej, aby kierować łodzią św. Piotra i głosić Ewangelię w dzisiejszym świecie, podlegającym szybkim przemianom i wzburzanym przez kwestie o wielkim znaczeniu dla życia wiary, niezbędna jest siła zarówno ciała, jak i ducha, która w ostatnich miesiącach osłabła we mnie na tyle, że muszę uznać moją niezdolność do dobrego wykonywania powierzonej mi posługi.

Dlatego, w pełni świadom powagi tego aktu, z pełną wolnością, oświadczam, że rezygnuję z posługi Biskupa Rzymu, Następcy Piotra, powierzonej mi przez kardynałów 19 kwietnia 2005 roku, tak, że od 28 lutego 2013 roku, od godziny 20.00, rzymska stolica, Stolica św. Piotra, będzie zwolniona (sede vacante) i będzie konieczne, aby ci, którzy do tego posiadają kompetencje, zwołali Konklawe dla wyboru nowego Papieża.

Najdrożsi bracia, dziękuję wam ze szczerego serca za całą miłość i pracę, przez którą nieśliście ze mną ciężar mojej posługi, i proszę o wybaczenie wszelkich moich niedoskonałości. Teraz zawierzamy Kościół święty opiece Najwyższego Pasterza, naszego Pana Jezusa Chrystusa, i błagamy Jego najświętszą Matkę Maryję, aby wspomagała swoją matczyną dobrocią Ojców Kardynałów w wyborze nowego Papieża. Jeśli o mnie chodzi, również w przyszłości będę chciał służyć całym sercem, całym oddanym modlitwie życiem, świętemu Kościołowi Bożemu” – brzmi oświadczenie papieża Benedykta XVI.

Benedykt XVI urodził się 16 kwietnia 1927 roku. Został wybrany na papieża przez konklawe 19 kwietnia 2005, po śmierci Jana Pawła II.

  Abdykacja Benedykta XVI. Abp Fisichella: Zapewne opuści Watykan

Przewodniczący Papieskiej Rady ds. Nowej Ewangelizacji abp Rino Fisichella wyraził opinię, że Benedykt XVI opuści kiedyś dawny klasztor w Ogrodach Watykańskich, gdzie zamieszka po abdykacji 28 lutego. Jego zdaniem, zamieszka w bardziej odosobnionym miejscu.

Wcześniej czy później papież po ustąpieniu przestanie mieszkać na terenie Watykanu i przeniesie się do miejsca bardziej oddalonego – powiedział abp Fisichella w wywiadzie dla telewizji RAI.

Watykański dostojnik pytany o to, czy Benedykt XVI może wpłynąć na wybór jego następcy, oświadczył: wykluczam to w sposób kategoryczny.

Zdaniem przewodniczącego Papieskiej Rady, Benedykt XVI czas konklawe spędzi w głębokiej ciszy i samotności.

Także kardynałowie zrozumieją, że nie należy stawiać papieża w trudnej sytuacji – dodał abp Fisichella.

Wcześniej watykański rzecznik ksiądz Federico Lombardi poinformował, że bezpośrednio po swej abdykacji Benedykt XVI przeniesie się do podrzymskiej rezydencji w Castel Gandolfo. Tam zatem spędzi dni konklawe w drugiej połowie marca. Do Watykanu powróci po wyborze jego następcy.

Źródło:

http://news.money.pl/